22/03/2023 - 08:52

Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính 

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND về tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2023-2030.

Công chức cấp huyện và cấp xã TP Cần Thơ tham gia lớp tập huấn kiến thức về CCHC, do Sở Nội vụ TP Cần Thơ phối hợp Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP Hồ Chí Minh tổ chức năm 2022.

Mục tiêu đến năm 2030 có trên 95% CBCCVC thực hiện công tác CCHC các cấp được cung cấp kiến thức, kỹ năng cần thiết phục vụ quá trình tham mưu, tổng hợp, hướng dẫn triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ CCHC. 100% CBCCVC thực hiện công tác CCHC được tiếp cận với kinh nghiệm CCHC ở các bộ, ngành, địa phương để vận dụng vào thực tiễn và tiếp cận các bài giảng, tài liệu, số liệu, cơ sở dữ liệu về CCHC để tra cứu, tham khảo trong thực hiện nhiệm vụ.

Các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục bố trí, sắp xếp đủ số lượng CBCCVC có đủ năng lực, phẩm chất để thực hiện nhiệm vụ CCHC, phù hợp với cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Ðồng thời, tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ CBCCVC thực hiện công tác CCHC theo hướng hiện đại, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng; xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu phục vụ nâng cao năng lực về CCHC trên địa bàn thành phố; tổ chức các đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm về CCHC cho CBCCVC.

Tin, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết