29/10/2009 - 22:44

Tăng cường năng lực của Thanh tra Chính phủ và Chính phủ Việt Nam trong công tác phòng, chống tham nhũng

Chiều 29-10, tại Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào đã cùng Bà Setsuko, Quyền Đại diện thường trú Cơ quan phát triển Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam (UNDP) và Ngài Dirk Meganck, Giám đốc phụ trách khu vực châu Á, cơ quan viện trợ của Ủy ban châu Âu (EU) ký kết khởi động dự án “Tăng cường năng lực của Thanh tra Chính phủ và Chính phủ Việt Nam trong công tác theo dõi, báo cáo về thực trạng tham nhũng và phòng, chống tham nhũng (theo yêu cầu của Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng).

Dự án là sự hợp tác giữa Thanh tra Chính phủ Việt Nam, UNDP, Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hiệp Quốc (UNODC) và EU, trị giá 1,725,850 USD sẽ được bắt đầu từ tháng 11/2009 và dự kiến kéo dài trong 4 năm (2009-2012). Trong đó, EU đóng góp 1.171.303 USD, UNDP đóng góp 394.547 USD và Việt Nam đóng góp 160.000 USD.

Với mục tiêu trọng tâm là tăng cường năng lực cho Chính phủ Việt Nam trong công tác PCTN theo yêu cầu của Công ước, Dự án tập trung vào 3 mục tiêu chính: Thứ nhất, tăng cường năng lực quốc gia cho phù hợp với các chuẩn mực và quy tác quốc tế được quy định trong Công ước. Thứ hai, xây dựng năng lực thể chế để theo dõi và đánh giá thực trạng tham nhũng vfa PCTN. Thứ ba, hỗ trợ cho việc xây dựng mối quan hệ đối tác và khuyến khích công chúng tham gia vào công tác PCTN.

Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tham nhũng đã được Việt Nam chính thức phê chuẩn và có hiệu lực bắt đầu từ ngày 18-9-2009. Công ước đã đưa ra những khuyến nghị nhằm giúp các Quốc gia nâng cao hiệu quả PCTN. Thông qua việc gia nhập Công ước, Việt Nam đã thể hiện quyết tâm cao trong việc PCTN. Bà Setsuko, Quyền Đại diện thường trú của UNDP tại Việt Nam khẳng định: Nếu Việt Nam muốn duy trì sự phát triển lâu dài và ổn định về xã hội và kinh tế thì Việt Nam cần đẩy mạnh công tác PCTN. Thông qua việc thực thi Công ước Liên Hiệp Quốc về Chống tham nhũng, Việt Nam sẽ giảm được tình trạng tham nhũng cũng như góp phần vào công tác xóa đói, giảm nghèo.

Phát biểu tại lễ khởi động, Phó Tổng Thanh tra Lê Tiến Hào nhấn mạnh: Cùng với Chương trình “Tăng cường năng lực tổng thể ngành Thanh tra giai đoạn 2009-2014” (POSCIS) do Thụy Điển, Đan Mạch và Hà Lan hỗ trợ, chúng tôi tin tưởng rằng những hỗ trợ thông qua Dự án này sẽ góp phần tích cực nhằm nâng cao hiệu quả trong PCTN trong thời gian tới... Thanh tra Chính phủ cam kết tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quá trình thực hiện Dự án nhằm đạt được các mục tiêu đề ra cũng như bảo đảm việc sử dụng đúng đắn, hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ.

Ngài Dirk Meganck, Giám đốc phụ trách khu vực châu Á, cơ quan viện trợ của EU tin tưởng Dự án “Tăng cường năng lực của Thanh tra Chính phủ và Chính phủ Việt Nam trong công tác theo dõi, báo cáo về thực trạng tham nhũng và phòng, chống tham nhũng” sẽ được thực hiện thành công.

PHÚC HẰNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết