22/02/2009 - 09:38

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo:

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát bảo đảm ổn định giá cả, thị trường

(TTXVN)- Theo Thông báo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số:1073/VPCP-KTTH, ngày 20-2-2009, để bảo đảm ổn định giá cả, thị trường trong quá trình thực hiện lộ trình giá theo cơ chế thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của Chính phủ về kích cầu đầu tư, ngăn chặn suy giảm kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường và các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, trong đó tập trung vào việc kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ các quy định về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, chống buôn bán hàng giả, kém chất lượng, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; ngăn chặn việc đầu cơ găm hàng, tăng giá trái quy định; kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát đối với những hàng hóa đã thực hiện cơ chế giá thị trường, trước hết là việc tuân thủ quy định về điều hành giá đối với một số mặt hàng nhạy cảm như: xăng dầu, điện, phân bón,…, để bảo đảm việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về duy trì và bảo đảm bình ổn giá cả, thị trường được thực hiện nghiêm túc ở tất cả các địa phương, các ngành, các cấp, nhất thiết không được để xảy ra hiện tượng các đơn vị, tổ chức, cá nhân lợi dụng chủ trương điều chỉnh giá để nâng giá cao hơn mức biến động hợp lý của chi phí đầu vào nhằm thu lợi bất chính, gây thiệt hại lợi ích chính đáng của người tiêu dùng; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm pháp luật về giá theo quy định pháp luật.

3. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc chữa bệnh; phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình sản xuất, lưu thông thuốc ở thị trường trong nước, chủ động điều hành để bảo đảm nguồn và cơ cấu thuốc chữa bệnh hợp lý, đáp ứng nhu cầu sử dụng, phát hiện và xử lý kịp thời biến động giá thuốc, không được để xảy ra hiện tượng tăng giá đồng loạt, đột biến, liên kết tăng giá bất hợp lý; kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về chất lượng, về giá thuốc chữa bệnh.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường chỉ đạo các biện pháp quản lý để bảo đảm cân đối nguồn hàng, đáp ứng yêu cầu chất lượng đối với phân bón, giống cây trồng, vật nuôi, thuốc bảo vệ thực vật,...; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh, buôn bán vật tư, giống kém chất lượng, làm thiệt hại đến sản xuất và lợi ích của người nông dân.

5. Các Bộ chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, truyền thông về các chủ trương, giải pháp chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội của Chính phủ. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền, giải thích kịp thời, khách quan, trung thực các chủ trương, chính sách của Nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng để doanh nghiệp và người dân hiểu đúng, tạo sự đồng thuận trong triển khai và thực hiện.

6. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số: 266/CĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2009; đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường các loại hàng hóa thiết yếu trên phạm vi địa bàn, ngăn ngừa hiện tượng lợi dụng chủ trương điều chỉnh giá của Nhà nước để tăng giá bất hợp lý, gây bất ổn thị trường; xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định pháp luật.

Chia sẻ bài viết