27/12/2019 - 18:48

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, chủ tịch HĐND thành phố:

Tăng cường giám sát chuyên đề; tập trung kiểm tra để phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm 

(CT)- Ngày 27-12-2019, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. 

Đồng chí Phạm Văn Hiểu trao Giấy khen cho các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đề nghị thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS, kỷ luật đảng. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng các đoàn KTGS, đảm bảo kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; giám sát mở rộng, sát hợp với đặc điểm tình hình đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị; kết luận phải đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ những thiếu sót, khuyết điểm; kết luận, đề nghị thi hành kỷ luật phải bảo đảm nghiêm minh, đúng quy định, giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Ngoài giám sát thường xuyên, cần tăng cường giám sát chuyên đề; giám sát cấp ủy, tổ chức đảng phải gắn với trách nhiệm người đứng đầu; tập trung kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, để giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn, không chờ vụ việc xảy ra nghiêm trọng mới kiểm tra, xử lý. Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp KTGS giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan để đưa công tác KTGS ngày càng chất lượng và hiệu quả; phát huy tốt vai trò của Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân trong tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao...

Năm 2019, Thành ủy và các cấp ủy đảng quán triệt nghiêm túc, kịp thời các văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn về công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng. Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình KTGS năm 2019, đa số các nội dung có trọng tâm, trọng điểm, đi vào những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm hoặc những vấn đề bức xúc của địa phương, đơn vị. Trong năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 470 tổ chức đảng và 661 đảng viên; giám sát đối với 583 tổ chức đảng và 689 đảng viên; thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng (hình thức cảnh cáo) và 93 đảng viên (khiển trách 67, cảnh cáo 23, khai trừ 3). Công tác giám sát chuyên đề được chú trọng. Cấp ủy, UBKT các cấp quan tâm kiện toàn tổ chức; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ ngành kiểm tra…

m Tại hội nghị, các đại biểu được UBKT Thành ủy triển khai Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW ngày 12-12-2019 của UBKT Trung ương về công tác KTGS phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

          THANH THY

 

Chia sẻ bài viết