29/06/2017 - 14:21

Tăng cường giải pháp giảm nghèo bền vững

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (gọi tắt là Chương trình) TP Cần Thơ giai đoạn 2016-2020, 6 tháng năm 2017, thành phố nỗ lực giúp người nghèo thụ hưởng đầy đủ và kịp thời các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để ổn định thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo. Qua đó, thành phố phấn đấu hạ thấp tỷ lệ hộ nghèo còn 2,75% (giảm 1%)…

Nỗ lực từ cơ sở

Toàn huyện Thới Lai hiện có 1.594 hộ nghèo, tỷ lệ 5,19%; 1.912 hộ cận nghèo, tỷ lệ 6,22%. Huyện vừa tổ chức bàn giao 6 căn nhà Đại đoàn kết (trị giá 40 triệu đồng/căn) cho hộ nghèo các xã: Trường Xuân B, Tân Thạnh và Đông Bình. Đồng thời, tổ chức khởi công xây dựng 6 căn nhà ở (trị giá 40 triệu đồng/căn) cho hộ nghèo các xã: Trường Xuân B, Trường Xuân A, do Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Cần Thơ hỗ trợ (32 triệu đồng/căn). Huyện lồng ghép vận động người nghèo, cận nghèo tham gia học các lớp nghề cho lao động nông thôn để tạo việc làm, thêm thu nhập, giảm nghèo bền vững. Trong đó, các nghề may gia dụng, may công nghiệp, đan đát, đan dây nhựa… được các xã, thị trấn đăng ký mở lớp. Chị Nguyễn Thanh Loan, hộ nghèo, học viên lớp nghề đan dây nhựa ở xã Trường Thắng, bày tỏ sự phấn khởi khi được học nghề và có việc làm. Mỗi ngày, sau khi xong việc nhà, chị đan bình quân 3 cái giỏ, thu nhập trên 50.000 đồng.

Lớp nghề đan dây nhựa ở xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, thu hút người nghèo, cận nghèo tham gia học nghề, tạo việc làm, thêm thu nhập.

Quận Ô Môn hiện còn 2.001 hộ nghèo, tỷ lệ 5,9%; 1.572 hộ cận nghèo tỷ lệ 4,64%. Quận phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1,4%/năm (475 hộ). 6 tháng đầu năm 2017, quận cung cấp tín dụng ưu đãi cho 2.178 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, vay số tiền trên 39,2 tỉ đồng; nhân rộng 11 mô hình giảm nghèo bền vững ở các phường, thu hút 137 hộ nghèo, cận nghèo tham gia, được vay vốn để mở rộng chăn nuôi, mua bán nhỏ.

Từ đầu năm đến nay, các chính sách, dự án giảm nghèo như: hỗ trợ y tế, giáo dục, nhà ở, tín dụng ưu đãi, dạy nghề, giới thiệu việc làm; công tác rà soát phân loại hộ nghèo về thu nhập và hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội… được các quận, huyện triển khai thực hiện, góp phần nâng cao thu nhập và mức sống người nghèo. Rất nhiều mô hình giảm nghèo bền vững ở các quận, huyện, thu hút hộ nghèo, cận nghèo tham gia để nâng cao thu nhập, thoát nghèo. Chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ khám, chữa bệnh miễn phí. Công tác quản lý hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội qua phần mềm dữ liệu tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các chính sách trợ giúp đúng đối tượng, hiệu quả.

Kiên trì mục tiêu giảm nghèo

Quá trình thực hiện Chương trình của thành phố còn một số hạn chế nhất định. Đội ngũ cán bộ giảm nghèo các cấp thường xuyên biến động, thay đổi, ảnh hưởng chất lượng và hiệu quả công tác. Nguyên nhân một phần là do chế độ đãi ngộ thấp, không có biên chế chính thức nên chưa khuyến khích cán bộ cơ sở gắn bó công tác lâu dài. Một số chính sách, dự án giảm nghèo triển khai chậm như: hỗ trợ nhà ở, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hộ nghèo vùng khó khăn, tiền điện… Để thực hiện hiệu quả Chương trình, bên cạnh sự phối hợp đồng bộ của các ngành, các cấp, địa phương cần quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người nghèo; ưu tiên hộ cần cù lao động, chí thú làm ăn tiếp cận các chính sách trợ giúp, nâng cao thu nhập; phê phán hộ lười lao động, trông chờ chính sách trợ giúp của Nhà nước và cộng đồng. Các địa phương chủ động xây dựng các mô hình giảm nghèo, thu hút nhiều hộ nghèo tham gia, có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững.

Từ nay đến cuối năm 2017, thành phố tiếp tục giải ngân các nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho 16.330 lượt hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo vay để phát triển sản xuất, tăng thu nhập; lồng ghép hỗ trợ 180 người nghèo, cận nghèo học nghề, tập huấn các chương trình, dự án khuyến nông, lâm, ngư; nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững, giúp hộ nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Đồng thời, vận động xã hội hóa xây dựng thêm 462 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở; thực hiện đầy đủ chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, tiền ăn trưa cho học sinh nghèo cũng như trợ giúp đối tượng bảo trợ ngoài cộng đồng và nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở bảo trợ xã hội. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền và tạo điều kiện để gia đình nông, lâm, ngư nghiệp mức sống trung bình tham gia bảo hiểm y tế, có hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước, thành phố cần tổ chức đối thoại chính sách giảm nghèo với hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo; lồng ghép tuyên truyền chủ trương, chính sách giảm nghèo đến cơ sở…

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết