04/08/2018 - 16:27

Tăng cường công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử - văn hóa 

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành công văn về việc tăng cường công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn thành phố, nhằ​m thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU về cô​ng tác​ này​ củ​a Ban Thường vụ Thành ủy. 

Lễ giỗ Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa được tổ chức trọng thể, đúng truyền thống. Ảnh: DUY KHÔI

Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan liên quan, lãnh đạo UBND các quận, huyện triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy di tích lịch sử - văn hóa, di sản văn hóa phi vật thể, làng nghề, danh lam thắng cảnh gắn với phát triển du lịch đến năm 2020. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện các công việc: quản lý, bảo tồn và phát huy các di tích; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức lễ hội tại các di tích lịch sử - văn hóa; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn về di sản từ thành phố đến quận, huyện… Sở, ngành chức năng kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban Quản lý di tích; quản lý tốt hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tại các di tích đã được xếp hạng; tăng cường công tác tuyên truyền về giáo dục di sản, truyền thống văn hóa…

Cần Thơ hiện có 31 di tích đã được xếp hạng với 13 di tích cấp quốc gia, 18 di tích cấp thành phố cùng một số công trình văn hóa như Khu tưởng niệm soạn giả Mộc Quán- Nguyễn Trọng Quyền, Đền thờ Châu Văn Liêm…

PV

Chia sẻ bài viết