19/12/2019 - 21:10

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố:

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân 

(CT)- Chiều 19-12, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, chủ trì Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, các cấp ủy đảng thành phố tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ (CB), đảng viên (ĐV); triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tiến hành xây dựng dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy đảng thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng trong CB, ĐV và nhân dân; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Các cấp ủy đảng thành phố chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng trong CB, ĐV và nhân dân về chủ quyền biển, đảo, biên giới đất liền, công tác thông tin đối ngoại, đặc biệt là trước những hành động ngang ngược của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển, đảo nước ta, góp phần vun đắp niềm tin, tạo sự ổn định về tư tưởng trong dư luận nhân dân. Công tác khoa giáo được triển khai thực hiện mang lại hiệu quả tích cực, giải quyết kịp thời những bức xúc trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, bảo vệ trẻ em, bảo vệ môi trường…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu lưu ý: Năm 2020, các cấp ủy đảng, ngành tuyên giáo thành phố cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CB, ĐV và nhân dân, nhất là giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, quan tâm nắm bắt dư luận, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác gắn với thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, trao Giấy khen cho các tập thể.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, ban tuyên giáo các cấp tập trung hoàn thành dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; hướng dẫn các ngành, đoàn thể đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả của Ban Chỉ đạo 35 các cấp, các ngành; tăng cường bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Tăng cường phối hợp quản lý tốt hoạt động báo chí, tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích…

Tại hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo được Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy tặng Giấy khen.

Tin, ành: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết