28/06/2011 - 08:35

Tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới

(CT-TTXVN)- Ngày 27-6-2011, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2011 với các tỉnh, thành trong cả nước, diễn ra ở 5 điểm cầu: Hà Nội, Cần Thơ, Yên Bái, Đồng Nai, Phú Yên.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết nêu rõ: 6 tháng qua, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần vận động các tầng lớp nhân dân đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống, tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc phức tạp. Công tác dân vận đã góp phần thiết thực vào việc động viên các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa có bước phát triển ngày càng rõ nét hơn. Tiêu biểu là góp phần thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phong trào “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đồng chí Hà Thị Khiết biểu dương những kết quả đạt được trong công tác dân vận của cả hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình của đội ngũ những người làm công tác dân vận để chủ động, kịp thời tham mưu cho các cấp ủy có chủ trương, biện pháp phù hợp, sát thực, lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận có hiệu quả. Đồng chí nhấn mạnh: Trong tình hình hiện nay, hơn bao giờ hết, việc củng cố thế trận lòng dân và công tác dân vận phải được đề cao, tăng cường với chất lượng, hiệu quả cao nhất, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu, nhiệm vụ chính trị.

Ban Dân vận Trung ương cũng chỉ rõ những hạn chế của công tác dân vận hiện nay là: Một số ban dân vận chưa tổng hợp đầy đủ, kịp thời những đề xuất, kiến nghị chính đáng của nhân dân, từ đó chưa tham mưu được cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, giải quyết... Việc tham mưu cho các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có nơi chưa thực hiện tốt, còn hình thức, hiệu quả thấp, còn tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức quan liêu, gây phiền hà cho dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở một số địa phương chưa tốt...

Tại các điểm cầu, đại biểu nhiều tỉnh, thành phố đã nêu những cách làm hay, kinh nghiệm tốt cũng như những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai nhiệm vụ công tác dân vận tại cơ sở. Các đại biểu cũng báo cáo nhanh về tình hình tôn giáo, dân tộc; thực hiện xây dựng nông thôn mới; NQ 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội...

Các đại biểu đề xuất, kiến nghị nhiều vấn đề, như: Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân vận các cấp; thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền; sớm ban hành quy định về tổ chức, bộ máy, biên chế của dân vận các cấp thống nhất trên toàn quốc; cần quy định biên chế chuyên trách cho dân vận cấp xã để làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng; rà soát giảm bớt các ban chỉ đạo của Trung ương để tránh trùng lắp, chồng chéo, đạt hiệu quả cao hơn. Ban Dân vận Trung ương cần có hướng dẫn cụ thể về nội dung dân vận tham gia xây dựng nông thôn mới...

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm, hệ thống dân vận các cấp cần tham mưu cho các cấp ủy đảng tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phòng chống lụt bão; phối hợp kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác vận động quần chúng, tôn giáo, dân tộc; tổ chức sơ kết, tổng kết, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”; đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết tốt các vụ khiếu kiện ở địa phương...

THANH THY

Chia sẻ bài viết