10/08/2019 - 18:06

Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 

Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP Cần Thơ vừa gởi tờ trình UBND thành phố về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 và kế hoạch của Thành ủy Cần Thơ thực hiện Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Cảnh sát giao thông Công an quận Thốt Nốt phát tờ rơi tuyên truyền Luật Giao thông đường  bộ cho công nhân trên địa bàn quận. 

Theo đó, Tờ trình kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách về đảm bảo TTATGT, chống ùn tắc giao thông; xây dựng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, nhu cầu phát triển của xã hội và việc đi lại của người dân trong tình hình mới. Đồng thời, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội và nhu cầu đi lại của người dân trong tình hình mới; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo đảm ATGT và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu; đảm bảo công tác bảo vệ hành lang ATGT đường bộ, đường thủy nội địa hiệu quả. Bên cạnh đó, các ngành, các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT, chống ùn tắc giao thông; phát huy vai trò của tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các ngành, thành viên, trong công tác tuyên truyền gắn với đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư và xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp,... an toàn. Kiểm soát chặt điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện cơ giới, đặc biệt là trong các khu vực trung tâm đô thị; quản lý tốt công tác đăng ký phương tiện giao thông theo hướng gắn trách nhiệm chủ sở hữu phương tiện giao thông với trách nhiệm quản lý, sử dụng xe; thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và có biện pháp quản lý chặt chẽ người điều khiển phương tiện giao thông. Ngoài ra, các ngành có liên quan tập trung nghiên cứu ứng dụng, sử dụng các trang thiết bị ATGT ứng dụng công nghệ mới đầu tư cho hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, góp phần hạn chế thương vong do tai nạn giao thông; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về TTATGT, đặc biệt là giữa Công an thành phố với Sở GTVT; xây dựng cơ sở dữ liệu, kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu, thông tin dùng chung phục vụ công tác quản lý nhà nước về GTVT và TTATGT trên địa bàn thành phố...

Bài, ảnh: Trần Vũ Trọng

Chia sẻ bài viết