18/07/2017 - 11:15

Sớm nhất 1-8 tựu trường

(CT)-Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018.

 

 Học sinh Trường THPT Nguyễn Việt Hồng (quận Ninh Kiều) dự lễ khai giảng năm học mới.

Năm học 2017-2018 ngày tựu trường sớm nhất là 1-8; ngày 5-9 các trường tổ chức lễ khai giảng. Kết thúc học kỳ I trước ngày 20-1, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25-5, để kết thúc năm học trước 31-5. Các cơ sở giáo dục xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15-6. Công tác tuyển sinh lớp 10 hoàn thành trước 31-7.

Bộ GD&ĐT quy định kế hoạch thời gian niên khóa của địa phương phải bảo đảm số tuần thực học. Mầm non và tiểu học có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I ít nhất 18 tuần, học kỳ II ít nhất 17 tuần). Bậc THCS và THPT có ít nhất 37 tuần thực học (học kỳ I ít nhất 19 tuần, học kỳ II ít nhất 18 tuần). Hệ Giáo dục thường xuyên (THCS và THPT) có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ ít nhất 16 tuần). Kế hoạch phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương, bảo đảm đồng bộ các cấp học trong trường phổ thông có nhiều cấp.

Tin,ảnh: M.H

Chia sẻ bài viết