29/11/2012 - 10:15

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Đề án 343 và 704

(CT)- Ngày 28-11-2012, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" (Đề án 343) và Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt" (Đề án 704) giai đoạn 2010 – 2015. Đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHPN Việt Nam chủ trì hội nghị. Tại TP Cần Thơ, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố và các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 343 và Đề án 704 cùng tham dự.

Sau 3 năm triển khai thực hiện, về cơ bản, Đề án 343 và Đề án 704 đã được sự đồng thuận, nhất trí của lãnh đạo các tỉnh, thành, sự hưởng ứng của các tầng lớp phụ nữ và người dân trong cộng đồng. Tại nhiều tỉnh, thành, Hội LHPN đã phát huy tốt vai trò là cơ quan thường trực của Đề án, các hoạt động triển khai đúng tiến độ và yêu cầu đề ra. Đến nay, Đề án 343 đã có 61/63 tỉnh, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo Đề án cấp tỉnh và 17 tỉnh, thành đã thành lập được Ban chỉ đạo Đề án ở 100% huyện, thị; còn Đề án 704 có 14/14 tỉnh, thành điểm chỉ đạo đều thành lập Ban chỉ đạo Đề án và 26 tỉnh, thành không là điểm chỉ đạo đã thành lập Ban chỉ đạo Đề án...

Thực hiện Đề án 343 và Đề án 704, TP Cần Thơ đã thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng Quy chế hoạt động, Kế hoạch thực hiện đề án theo từng năm; đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung của các Đề án bằng nhiều hình thức, như: tập huấn, hội nghị, lồng ghép sinh hoạt tổ, nhóm phụ nữ, câu lạc bộ (CLB)... Đối với Tiểu đề án 1, thuộc Đề án 343, do Hội LHPN thành phố chủ trì đã được triển khai sâu rộng đến 100% cơ sở Hội trong thành phố; đưa tiêu chí thực hiện mục tiêu của Tiểu đề án vào chỉ tiêu thi đua của các cấp Hội năm 2012…

Tuy nhiên, theo Ban Chỉ đạo cấp Trung ương, quá trình triển khai thực hiện 2 đề án trên vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, như: tiến độ thực hiện đề án nhìn chung còn chậm; hoạt động của các Tiểu đề án chưa đồng đều, hiệu quả chưa rõ; một số tỉnh, thành chưa được bố trí ngân sách thực hiện các đề án. Cho đến nay, còn 11 tỉnh, thành chưa được cấp kinh phí riêng cho hoạt động của Đề án 343, trong đó có TP Cần Thơ.

Tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố đã trình bày nhiều tham luận về thực hiện 2 Đề án, như: những hoạt động sáng tạo của các cấp Hội trong triển khai thực hiện 2 Đề án hiệu quả; một số sáng kiến cụ thể khi áp dụng chương trình giáo dục hành động trong công tác tuyên truyền giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam; phối hợp với nhà trường trong giáo dục trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái vị thành niên; các giải pháp duy trì bền vững sinh hoạt CLB các bà mẹ nuôi dạy con tốt và CLB người cha tốt của con...

P.LAM

Chia sẻ bài viết