16/07/2015 - 10:45

Siết chặt công tác quản lý trong cải cách hành chính

Qua hơn 1 tuần kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận Ninh Kiều, Phòng Quản lý Đô thị quận Thốt Nốt, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Thới Lai, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Xây dựng... Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) Sở Nội vụ TP Cần Thơ nhận xét các đơn vị đã thực hiện khá tốt về thời gian giải quyết TTHC và công tác CCHC, công tác chuyên môn, công tác thanh tra, kiểm tra...

Từ đầu năm đến nay, Phòng Quản lý đô thị quận Thốt Nốt đã giải quyết đúng hẹn 186/186 hồ sơ; 100% cán bộ công chức cơ quan sử dụng hộp thư điện tử của thành phố để trao đổi công việc. Bên cạnh đó, phòng thường xuyên rà soát TTHC làm cơ sở kiến nghị bãi bỏ hoặc sửa đổi những thủ tục không còn phù hợp, kịp thời cập nhật vào nhiệm vụ của đơn vị. Ngoài ra, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, từ cuối năm 2014, UBND quận đã ban hành kế hoạch về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, trong đó, phòng Quản lý đô thị quận có 2 thủ tục được thực hiện. Không chỉ vậy, phòng còn đảm bảo thực hiện tốt về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về CCHC thông qua hộp thư góp ý được đặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Trong đó, đặc biệt quan tâm phản ánh của người dân về hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cán bộ công chức.

Người dân liên hệ công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ninh Kiều. 

Theo ghi nhận của Đoàn kiểm tra, Phòng Quản lý đô thị quận có thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật; ban hành kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng năm; thực hiện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, công khai TTHC đúng theo quy định; bố trí nhân sự một cửa đúng chuyên môn, nghiệp vụ; phần mềm Quản lý thông tin cán bộ công chức viên chức được nhập đầy đủ số liệu. Bên cạnh đó, phòng có ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định; dự toán và báo cáo quyết toán được công khai tại cuộc họp cán bộ công chức, viên chức hàng năm; phần mềm một cửa lĩnh vực đô thị cũng như các lĩnh vực khác hồ sơ được nhập đầy đủ, đúng với thực tế. Qua kiểm tra ngẫu nhiên 4 hồ sơ tại phòng Quản lý đô thị quận, Đoàn kiểm tra nhận thấy các hồ sơ được giải quyết đúng và trước hẹn, thành phần hồ sơ đầy đủ theo quy định; hồ sơ thủ tục rõ ràng, có phiếu hẹn, phiếu theo dõi hồ sơ, có tờ trình UBND ký Giấy phép; quy trình hướng dẫn theo bộ TTHC có ban hành đầy đủ. Tuy nhiên, Phòng còn một số hạn chế như: có ban hành Kế hoạch CCHC năm nhưng nội dung còn chung chung, không có phân công công chức phụ trách về công tác này; báo cáo định kỳ về CCHC chưa đảm bảo thời gian và nội dung theo hướng dẫn của phòng Nội vụ; lập hồ sơ công việc trên môi trường mạng và ứng dụng công nghệ thông tin đạt hiệu quả chưa cao; tài liệu ISO lưu trữ chưa khoa học, vẫn còn hồ sơ không được xử lý đúng quy trình. Ngoài ra, các phiếu xử lý hồ sơ thiếu thông tin như: tổng thời gian giải quyết, chữ ký xác nhận của lãnh đạo quận. Ông Phạm Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND quận, cho biết: "Do biên chế của Phòng Quản lý đô thị ít, nên quá trình hoạt động gặp không ít khó khăn. Thời gian tới, quận sẽ cố gắng thực hiện có hiệu quả hơn nữa cơ chế một cửa, một cửa liên thông, để đáp ứng yêu cầu CCHC cũng như tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện TTHC".

Tại huyện Thới Lai, Đoàn kiểm tra nhận định, Phòng Kinh tế- Hạ tầng huyện đã ban hành kế hoạch CCHC năm, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức phòng. Huyện còn thực hiện tốt việc rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, phòng có 23 thủ tục được rút ngắn từ 30% đến 50% thời gian; niêm yết TTHC đúng theo quy định; bố trí nhân sự một cửa đúng chuyên môn, nghiệp vụ; phần mềm Quản lý thông tin cán bộ công chức viên chức được nhập đầy đủ số liệu. Phòng đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công theo quy định; dự toán, quyết toán đều được công khai trong cán bộ, công chức viên chức; phần mềm một cửa về lĩnh vực xây dựng được nhập đầy đủ, đúng với thực tế... Qua kiểm tra ngẫu nhiên 5 hồ sơ, Đoàn kiểm tra nhận thấy các hồ sơ đều được giải quyết đúng hẹn. Ông Nguyễn Thanh Danh, Chủ tịch UBND huyện Thới Lai, cho biết: "Để đảm bảo hồ sơ được giải quyết đúng hẹn, huyện sẽ thường xuyên chấn chỉnh, nhắc nhở đội ngũ cán bộ công chức trong công tác CCTTHC. Ngoài ra, hàng tuần huyện họp tổ một cửa, để tháo gỡ khó khăn vướng mắc của hồ sơ để đảm bảo hồ sơ giải quyết đúng hẹn cho người dân".

Tại quận Ninh Kiều, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận đang thực hiện giải quyết hồ sơ hành chính trên lĩnh vực đất đai áp dụng theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" với 49 thủ tục. Theo UBND quận Ninh Kiều, công chức, viên chức chuyên trách được bố trí làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là người có kinh nghiệm công tác, hiểu biết chính sách pháp luật, có chuyên môn về lĩnh vực công việc phụ trách, được tập huấn về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hành chính và các nội dung cơ bản về thực hiện cơ chế "một cửa", giảm phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân khi đến làm việc, nâng cao uy tín của đơn vị trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, quận tiếp tục tổ chức làm việc vào sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân.

Qua kiểm tra, ông Lê Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao kết quả thực hiện công tác CCHC của các đơn vị, địa phương. Theo ông Lê Trung Kiên, các đơn vị, địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo về CCHC, sử dụng email đã được cấp cho từng cán bộ công chức viên chức, đặc biệt lưu ý các đơn vị trực thuộc và cấp xã. Lãnh đạo quận, huyện cần chỉ đạo các ngành ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản đi- đến nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. Việc cấp phép xây dựng phải lưu ý đến mục đích sử dụng đất phù hợp. Về triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 các quận, huyện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân biết và sử dụng để công tác CCHC đạt hiệu quả cao.

P.NGUYỄN

Chia sẻ bài viết