14/08/2016 - 17:09

Nhịp cầu dân cử

Sẽ xây dựng cầu Vàm Xáng từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương

Cử tri các xã Mỹ Khánh, Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền đề nghị thành phố sớm xây dựng cầu Vàm Xáng (tại xã Nhơn Nghĩa). Cử tri các xã Đông Bình, Đông Thuận, huyện Thới Lai đề nghị lắp đặt đèn chiếu sáng tuyến đường Đông Bình - Đông Thuận. Nội dung trả lời của Sở Giao thông Vận tải thành phố như sau:

- Về việc xây dựng cầu Vàm Xáng:

UBND thành phố đã có Công văn số 1718/UBND-XDĐT ngày 7-5-2016 đề nghị hỗ trợ vốn của Trung ương (vốn Trái phiếu Chính phủ hoặc vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu) để triển khai dự án nâng cấp mở rộng, xây dựng Đường tỉnh 923 và cầu Vàm Xáng bắc qua sông Cần Thơ, với tổng mức đầu tư dự kiến 950 tỉ đồng.

Hiện nay, dự án đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thống nhất về mặt chủ trương đầu tư từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ. UBND thành phố đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ dự án để UBND thành phố làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để bố trí nguồn vốn thực hiện đầu tư xây dựng dự án trong giai đoạn 2016-2020.

- Về việc lắp đặt đèn chiếu sáng tuyến đường Đông Bình - Đông Thuận:

Ngày 15-7-2016, UBND huyện Thới Lai có Công văn trả lời kiến nghị của cử tri. Nội dung công văn trả lời như sau: Hệ thống đèn chiếu sáng tuyến đường Đông Bình - Đông Thuận, UBND đã đưa vào danh mục đầu tư theo luật đầu tư công (giai đoạn 2016-2020). Nếu được thành phố phân bố kinh phí, sẽ thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Chia sẻ bài viết