14/09/2010 - 10:34

Sẽ triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”

(TTXVN)- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa chỉ đạo Bộ Y tế chủ trì triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”, đề xuất với Chính phủ các biện pháp để khuyến khích sử dụng thuốc sản xuất trong nước có chất lượng tốt, giá thành hợp lý.

Nhằm tạo điều kiện thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”, Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế chỉ đạo Viện Kiểm nghiệm thuốc TP Hồ Chí Minh và Viện Kiểm nghiệm thuốc Hà Nội nghiên cứu, tiếp tục phát triển mô hình hợp tác công tư trong lĩnh vực đánh giá tương đương sinh học, sinh khả dụng của thuốc để có cơ sở khẳng định chất lượng thuốc sản xuất trong nước. Cùng với đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tích cực triển khai việc tiêu chuẩn hóa ngành dược Việt Nam thông qua hệ thống nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt. Đặc biệt chú trọng đến lộ trình áp dụng tiêu chuẩn GPP (nhà thuốc thực hành tốt), kết hợp triển khai đồng bộ 4 nhóm giải pháp: Tuyên truyền; Hướng dẫn, hỗ trợ triển khai; Bắt buộc thực hiện; Chế tài xử phạt.

Chia sẻ bài viết