16/06/2012 - 22:31

Sẽ nâng mức phụ cấp của cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực ?

Đại biểu HĐND thành phố cho rằng mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ấp, khu vực hiện nay còn thấp và đề nghị ngành chức năng tham mưu cho UBND thành phố trình HĐND thành phố tăng mức phụ cấp cho các cán bộ này. Ông Trần Phước Sơn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, trả lời như sau:

Thực hiện Nghị định 92/2009 của Chính phủ, Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành Quyết định 03/2010-QĐ-UBND về việc quy định chức danh, mức phụ cấp của những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu vực; phụ cấp kiêm nhiệm chức danh và khoán kinh phí hoạt động chi các tổ chức đoàn thể cấp xã.

Theo Quyết định 03/2010-QĐ-UBND về số lượng (không tăng thêm so với quy định của Chính phủ), xã, phường, thị trấn, loại 1 được bố trí 22 người; xã, phường, thị trấn, loại 2 được bố trí 20 người; xã, phường, thị trấn, loại 3 được bố trí 19 người. Tùy theo phân loại hành chính, loại hình đô thị hay nông thôn hoặc tùy tình hình thực tế địa phương mà bố trí hợp lý các chức danh không chuyên trách cấp xã. Về mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu vực không quá 1,0 so với mức lương tối thiểu chung và được xếp theo từng nhóm chức danh theo hướng giảm dần (1,0; 0,98; 0,95;...0,7). Về mức khoán kinh phí cho các đoàn thể cấp xã: Mặt trận Tổ quốc là 20 triệu đồng/năm, các đoàn thể khác là 10 triệu đồng/năm. Về hỗ trợ kinh phí hoạt động cho 6 đoàn thể ở khu vực, ấp là 277.778 đồng/tháng.

Như vậy, có thể nói Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành các chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu vực đúng theo quy định của Chính phủ.

Hiện nay, Sở Nội vụ đã trình dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố về việc sửa đổi Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp của những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu vực; phụ cấp kiêm nhiệm chức danh và khoán kinh phí hoạt động chi các tổ chức đoàn thể cấp xã. Về cơ bản, số lượng chức danh những người hoạt động không chuyên trách ấp xã, ấp, khu vực vẫn không tăng theo quy định tại Nghị định 92/2009 của Chính phủ.

Về mức phụ cấp có khác so với nghị định 92/2009. Cụ thể, đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã chưa tốt nghiệp trình độ chuyên môn thì hưởng hệ số phụ cấp không quá 1,0 nhân với mức lương tối thiểu chung và được xếp theo từng nhóm chức danh theo hướng giảm dần (hệ số 1.0; 0,98; 0,95,...). Đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã đã tốt nghiệp trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, phù hợp với chức danh đảm nhận, ngoài hệ số phụ cấp được hưởng hàng tháng theo quy định, được hỗ trợ thêm số tiền theo trình độ chuyên môn được đào tạo, như sau: Người có trình độ đại học được hỗ trợ thêm 800.000 đồng/người/tháng; người có trình độ cao đẳng được hỗ trợ thêm 600.000 đồng/người/tháng; người có trình độ trung cấp được hỗ trợ thêm 400.000 đồng/người/tháng.

Đối với Ban Bảo vệ dân phố: Trưởng ban được hưởng từ 500.000 đồng lên 700.000 đồng/người/tháng; Phó Trưởng ban được hưởng từ đồng 420.000 lên 600.000 đồng/người/tháng; Tổ trưởng từ 380.000 đồng lên 540.000 đồng/người/tháng; Tổ phó từ 350.000 đồng lên 500.000 đồng/người/tháng.

Đội hoạt động xã hội tình nguyện: Đội trưởng từ 230.000 đồng lên 330.000 đồng/người/tháng; đội phó từ 200.000 đồng lên 290.000 đồng/người/tháng; đội viên từ 130.000 đồng lên 200.000 đồng/người/tháng.

Khoán kinh phí hoạt động cho Mặt trận Tổ quốc tối thiểu là 20 triệu đồng/năm; các đoàn thể khác (Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh), mỗi đoàn thể tối thiểu là 10 triệu đồng/năm (không tăng, do đang trong thời kỳ ổn định ngân sách).

Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các đoàn thể ở ấp, khu vực bao gồm Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ với mức 250.000 đồng/ấp, khu vực/năm.

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết