12/06/2024 - 18:40

Sáp nhập 4 phường thuộc quận Ninh Kiều, dôi dư 181 người làm việc 

(CT) - Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa ký ban hành Đề án số 05/ĐA-UBND sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã giai đoạn 2023-2025 của TP Cần Thơ. Đề án này thay thế Đề án số 04/ĐA-UBND ngày 27-4-2024 của UBND TP Cần Thơ.

Ngoài các chế độ, chính sách theo quy định của Trung ương, thành phố sẽ có chính sách hỗ trợ đối với CB, CC, VC, người lao động dôi dư do sắp xếp ĐVHC cấp xã. Trong ảnh: Công chức Bộ phận Một cửa UBND phường An Cư, quận Ninh Kiều, đang giải quyết hồ sơ của người dân.

Theo đó, TP Cần Thơ có 4 phường thuộc quận Ninh Kiều thuộc diện sắp xếp, gồm: An Cư, An Nghiệp, An Phú, Thới Bình. Phương án sắp xếp là nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường An Phú, An Nghiệp, An Cư vào phường Thới Bình. Sau sắp xếp, phường Thới Bình mới có diện tích tự nhiên 1,99km2 (đạt 36,18% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số là 56.364 người (đạt 375,76% so với tiêu chuẩn). Nơi đặt trụ sở làm việc tại trụ sở hành chính của phường Thới Bình. Sau khi sắp xếp, theo phương án sắp xếp và giải pháp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, có tổng số 181 người dôi dư, bao gồm: 58 cán bộ (CB), công chức (CC) phường; 42 người hoạt động không chuyên trách; 20 viên chức (VC); Dân quân tự vệ: 26 người; lực lượng công an các phường: 35 người, thuộc phạm vi sắp xếp, bố trí trong giai đoạn 2024-2025.  

Về phương án và lộ trình giải quyết chế độ, chính sách sau sắp xếp ĐVHC: thực hiện bảo lưu các chế độ, chính sách về tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với những người được tiếp tục làm việc nhưng không giữ các chức vụ trước đây cho đến hết nhiệm kỳ bầu cử (đối với những người giữ chức vụ do bầu cử) hoặc hết thời hạn bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý (đối với những người giữ chức vụ do bổ nhiệm). Trường hợp thời hạn còn lại của nhiệm kỳ bầu cử hoặc thời hạn bổ nhiệm dưới 6 tháng thì được bảo lưu tròn 6 tháng. Sau khi hết thời hạn được bảo lưu, lương và phụ cấp chức vụ (nếu có) được thực hiện theo chức vụ, chức danh hiện giữ hoặc giải quyết nghỉ chế độ theo quy định. CB, CC, VC, người lao động dôi dư của cơ quan, tổ chức do sắp xếp ĐVHC các phường (tùy từng trường hợp) được tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, luân chuyển đến làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị của quận Ninh Kiều và các địa phương khác; các cơ quan, đơn vị cấp thành phố hoặc hưởng các chế độ, chính sách đối với người nghỉ hưu, thôi việc, tinh giản biên chế theo quy định.

Ngoài các chế độ, chính sách quy định của Trung ương, trên cơ sở cân đối ngân sách địa phương, UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với CB, CC, VC, người lao động dôi dư của cơ quan, tổ chức do sắp xếp ĐVHC cấp xã.

Tin, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết