28/11/2009 - 09:12

Sản lượng lúa mùa miền Bắc tăng, miền Nam giảm

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: các tỉnh miền Bắc đã cơ bản thu hoạch xong lúa mùa. Tính đến ngày 15-11, diện tích thu hoạch đạt 1,15 triệu ha, chiếm 97% diện tích gieo cấy; hiện chỉ còn một số diện tích trà lúa mùa muộn của các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung bộ. Nhìn chung tốc độ thu hoạch lúa mùa ở các vùng đều nhanh hơn cùng kỳ năm trước từ 15 -27%, tạo điều kiện giải phóng đất gieo trồng cây vụ đông.

Theo báo cáo sơ bộ của các địa phương: năng suất lúa mùa phía Bắc ước đạt 48,4 tạ/ha, tăng 0,8 tạ/ha; sản lượng ước đạt 5,77 triệu tấn, tăng 37.700 tấn so với vụ mùa năm trước. Mặc dù mưa bão cuối vụ đã làm thiệt hại nặng một số tỉnh như Quảng Bình, Quảng Trị và bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá cũng đã ảnh hưởng đến năng suất một số địa phương; trong đó Nam Định năng suất giảm 6 tạ/ha, sản lượng giảm 48 nghìn tấn; Nghệ An năng suất giảm 1,3 tạ/ha, sản lượng giảm 46 nghìn tấn, nhưng sản lượng bình quân toàn miền vẫn tăng do thời tiết đầu vụ cơ bản thuận lợi hơn so với vụ mùa năm trước, các trà lúa thu hoạch trong tháng 10 vẫn đạt năng suất khá.

Cũng vào trung tuần tháng 11, một số tỉnh miền Nam thu hoạch lúa mùa, diện tích thu hoạch đạt hơn 320.000 ha, nhanh hơn cùng kỳ năm trước 3,4%. Năng suất lúa mùa các tỉnh miền Nam ước đạt thấp hơn năm 2008, do các tỉnh duyên hải miền Trung liên tiếp chịu ảnh hưởng nặng bởi các cơn bão số 9 và số 11. Đồng thời với thu hoạch lúa mùa, các tỉnh phía Nam tích cực sạ, cấy lúa đông xuân sớm trên các chân ruộng cao và những nơi lũ rút sớm. Theo số liệu thống kê đến giữa tháng 11, tổng diện tích xuống giống lúa đông xuân sớm toàn miền đạt hơn 332.000 ha; trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt gần 224.000 ha, bằng 84% so với cùng kỳ năm trước.

HOÀNG TÙNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết