21/01/2020 - 10:57

Sắc xuân 

Huỳnh Mai
 
 

Mai vàng nở khắp dải sơn hà
Xuân về ấm áp thỏa lòng ta
Xuân sang hoa lá tươi muôn sắc
Trải rộng bốn miền khúc hoan ca
Nhà nhà rộn rã đón xuân sang
Lớp lớp người đi viếng họ hàng
Viếng lại miền quê nôi Cách mạng
Quê nhà xuân đến tiếng cười vang

11/12/2019

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Sắc xuân