17/06/2024 - 17:55

Sẵn sàng ra mắt lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 

Nhằm góp phần cùng thành phố thực hiện tốt việc ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) vào ngày 1-7, Công an quận Bình Thủy tham mưu UBND quận lựa chọn lực lượng đáp ứng đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Công an phường Bình Thủy và lực lượng BVDP của phường phối hợp tuần tra, canh gác trên địa bàn phường.

Quận Bình Thủy hiện có 46 đội dân phòng, được thành lập tại 46 khu vực, với 455 thành viên; 8 ban bảo vệ dân phố (BVDP), 47 tổ BVDP với 270 thành viên. Thời gian qua, lực lượng này đóng góp nhiều trong công tác đảm bảo ANTT. 

Thực hiện theo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, UBND quận Bình Thủy chỉ đạo thống nhất, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được kiện toàn từ lực lượng BVDP và đội trưởng, đội phó đội dân phòng hoặc được tuyển chọn theo quy định. Bên cạnh đó, UBND quận chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổng hợp, báo cáo nhu cầu phương tiện, thiết bị cần trang bị; bố trí địa điểm, nơi làm việc phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của lực lượng... để tổng hợp báo cáo UBND thành phố có kế hoạch trang bị theo quy định. UBND quận chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân đối với công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch UBND phường Long Hòa, cho biết: “Toàn phường có 7 khu vực với 43 người tham gia BVDP và 14 người là đội trưởng, đội phó dân phòng. Hiện tại, UBND phường đã và đang chỉ đạo các lực lượng, các ban, ngành, đoàn thể phường và 7 khu vực đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng các nội dung liên quan về việc kiện toàn lực lượng tham gia đảm bảo ANTT ở cơ sở, sẵn sàng cho ngày 1-7 tới”.

Để chuẩn tốt cho ngày ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn quận, Thường trực Quận ủy đã ban hành Công văn số 559-CV/QU về triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Quận ủy, các ban xây dựng Đảng, các ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận nắm, phối hợp thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị có liên quan, đặc biệt là lực lượng Công an quận chủ động phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. UBND quận ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn quận. Trong đó, phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban, ngành và UBND phường nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND quận ban hành văn bản áp dụng mức chi và mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn quận khi nghị quyết của HĐND thành phố được ban hành...

Bà Phan Thị Nguyệt, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, cho biết: “UBND quận đã chỉ đạo Công an quận tham mưu kế hoạch thành lập Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở và tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn quận. Quận sẽ thành lập 46 Tổ bảo vệ ANTT với hơn 138 thành viên. Lực lượng này sẽ đi vào hoạt động ngay sau khi Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có hiệu lực thi hành (ngày 1-7-2024)”.

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết