04/03/2020 - 09:56

Sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới 

Đầu tháng 3, lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố ra quân huấn luyện năm 2020. Những tháng đầu năm, các đơn vị thuộc LLVT thành phố đã chuẩn bị thao trường, giáo án, vật chất… phục vụ huấn luyện. Năm nay, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố phấn đấu 100% đối tượng huấn luyện khi kiểm tra đạt yêu cầu, trong đó có từ 75% đạt khá, giỏi.

Năm 2020, Trung đoàn Bộ binh 932 Bộ CHQS thành phố tiếp nhận huấn luyện 75 chiến sĩ mới. Thời gian qua, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã chỉ đạo Ban Tham mưu và Tiểu đoàn Tây Đô xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn cho cán bộ trung đội trưởng, tiểu đội trưởng huấn luyện chiến sĩ mới. Đồng thời, chỉ đạo Tiểu đoàn Tây Đô phân công cán bộ soạn thảo giáo án, kế hoạch thông qua giáo án, kế hoạch bồi dưỡng cán bộ. Hiện nay, đơn vị đã tiến hành soạn xong giáo án huấn luyện ngoại khóa và giáo án huấn luyện chính khóa…

Cán bộ Trung đoàn Bộ binh 932 chuẩn bị vật chất huấn luyện chiến sĩ mới năm 2020.

Theo Thượng tá Châu Minh Hải, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 932, dựa trên cơ sở vật chất hiện có, đơn vị tiếp tục tiến hành tổ chức sửa chữa, làm mới các mô hình, học cụ huấn luyện: Vật chất huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, huấn luyện chiến thuật; vật chất huấn luyện điều lệnh, thể lực, vật cản nổ, mìn… Đồng thời tiến hành củng cố hệ thống thao trường, trong đó có cắt cỏ, củng cố 1 thao trường huấn luyện chiến thuật, 4 thao trường huấn kỹ thuật chiến đấu bộ binh, 1 thao trường huấn luyện thể lực. Đảng ủy-Ban Chỉ huy Trung đoàn đã tập trung làm tốt công tác quán triệt cho mỗi cán bộ, chiến sĩ nắm chắc các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên về công tác tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới.

Trung tá Nguyễn Minh Bảo, Phó Chỉ huy trưởng-Tham mưu trưởng Ban CHQS quận Cái Răng, cho biết: Đảng ủy-Ban CHQS quận Cái Răng đã triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch huấn luyện chiến đấu giai đoạn I của Bộ CHQS thành phố. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức sửa chữa, cải tiến, sáng kiến mô hình, học cụ huấn luyện cho các đối tượng năm 2020; tổ chức tập huấn cán bộ, phân công cán bộ biên soạn giáo án tập huấn, huấn luyện... Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm những hạn chế, thiếu sót trong công tác huấn luyện năm 2019; tập trung bồi dưỡng nâng cao về tổ chức, phương pháp cho cán bộ huấn luyện. Đơn vị đã chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện lực lượng Dân quân cơ động, phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua trong công tác huấn luyện năm 2020; củng cố vật chất công tác Đảng, công tác chính trị, cổ động thao trường nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, hăng hái tham gia huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ.

Theo Bộ CHQS thành phố, LLVT thành phố triển khai huấn luyện từ ngày 1-3 và kết thúc huấn luyện vào ngày 15-12. Thời gian huấn luyện theo chương trình cơ bản trong năm là 9 tháng, chia ra thành 2 giai đoạn huấn luyện. Năm nay, Bộ CHQS thành phố phấn đấu huấn luyện bộ đội thường trực quân số đạt 99%; lực lượng Dân quân tự vệ quân số đạt 90%; lực lượng Dự bị động viên kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện đạt 96%. Kết quả kiểm tra các đối tượng huấn luyện có 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 75% khá giỏi; huấn luyện chiến sĩ mới đạt giỏi.

Đảng ủy-Bộ CHQS thành phố đã chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt đầy đủ cho cán bộ, chiến sĩ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện năm 2020. Trong đó tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cho từng đối tượng đúng tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng huấn luyện ngày càng cao. Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, sửa chữa các mô hình, học cụ huấn luyện, thao trường, bãi tập, giáo án, bài giảng để phục vụ tốt cho công tác huấn luyện; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ các cấp trước khi bước vào huấn luyện. Duy trì nghiêm quy định huấn luyện tại chức, tổ chức rèn luyện thể lực, luyện tập đội ngũ hằng tuần. Quá trình huấn luyện gắn với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, địa bàn đảm nhiệm và nhiệm vụ được giao. Đặc biệt phải huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật ở địa hình đồng bằng nhiều kênh rạch và chiến đấu trong đô thị bảo đảm cho bộ đội, dân quân tự vệ hiệp đồng tác chiến trong thế trận phòng thủ địa phương.

Bên cạnh đó, khi tổ chức huấn luyện, diễn tập, bắn đạn thật, các đơn vị phải tuân thủ nghiêm các quy tắc đảm bảo an toàn, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không để mất an toàn trong huấn luyện. Các đơn vị cũng cần thực hiện tốt công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, diễn tập; kịp thời khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu… Qua đó góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết