22/01/2014 - 21:39

Thới Lai

Rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân

(CT)- Năm 2013, Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Thới Lai đã tham mưu cho UBND huyện điều chỉnh thời gian giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai theo hướng rút ngắn thời gian giải quyết công việc tạo điều kiện cho người dân. Cụ thể: Đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, theo Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định thời gian giải quyết là 50 ngày làm việc, nay rút ngắn còn 31 ngày, giảm 19 ngày. Thủ tục cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận theo quy định 28 ngày làm việc, nay rút ngắn còn 25 ngày giảm 3 ngày. Thủ tục tách, hợp thửa quy định 17 ngày, hiện còn 13 ngày giảm 4 ngày. Thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất quy định 20 ngày, hiện còn 15 ngày, giảm 5 ngày.

Đến nay, huyện Thới Lai tiếp tục thực hiện cơ chế "Một cửa liên thông" từ cấp xã lên cấp huyện về lĩnh vực đất đai tại 13/13 xã, thị trấn. Năm 2013, huyện đã tiếp nhận hồ sơ thuộc lĩnh vực liên thông đất đai là 4.282 hồ sơ; đã giải quyết 4.019 hồ sơ (trước hẹn: 596 hồ sơ, tỷ lệ:14,8 %; đúng hẹn: 3.340 hồ sơ, tỷ lệ: 83,1%; trễ hẹn: 83 hồ sơ, tỷ lệ: 2.07%); đang giải quyết 263 hồ sơ. Số tiền nộp thay cho người dân theo Quyết định 708 là hơn 2,1 tỉ đồng.

C.H

 

Chia sẻ bài viết