14/08/2018 - 22:04

Rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố 

(CT) – Ngày 14-8-2018, Thường trực HĐND, UBND thành phố tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐNDthành phố; ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN thành phố và các sở, ban, ngành thành phố cùng dự.

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại cuộc họp.

Theo đánh giá của Thường trực HĐND thành phố, kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố thành công tốt đẹp. Trong đó, công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định; công tác thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết của các Ban HĐND thành phố được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; báo cáo thẩm tra của các Ban được chuẩn bị kỹ lưỡng, có phân tích, so sánh mang tính thuyết phục cao. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, không khí thảo luận ở tổ, ở hội trường thẳng thắn; không khí chất vấn dân chủ, sôi nổi. Công tác thông tin, tuyên truyền về kỳ họp kịp thời, giúp cho cử tri hiểu rõ hơn về hoạt động của HĐND thành phố…

Tuy nhiên, theo đánh giá của Thường trực HĐND thành phố, việc tổ chức kỳ họp thứ 9 vẫn còn một số điểm cần rút kinh nghiệm: Một số báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND thành phố trình gửi HĐND thành phố chậm so với yêu cầu; một số sở, ngành chưa chuẩn bị đầy đủ, chu đáo nội dung báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết nên qua thẩm tra của các Ban HĐND thành phố, UBND thành phố phải điều chỉnh, bổ sung; có tờ trình, dự thảo nghị quyết không trình được tại kỳ họp…

Để các kỳ họp tới được tổ chức tốt hơn, ông Phạm Văn Hiểu đề nghị các cơ quan có liên quan phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và thẩm tra nội dung báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; thường xuyên trao đổi thông tin để khắc phục những vướng mắc nhằm hoàn thành nhiệm vụ chung của thành phố. Đồng thời, đề nghị thủ trưởng các sở, ngành trực tiếp nâng cao chất lượng tham mưu cho HĐND, UBND thành phố trong việc xây dựng các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; đề nghị các đại biểu HĐND thành phố tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử trong các hoạt động của HĐND thành phố;…

THANH THƯ

Chia sẻ bài viết