31/12/2009 - 08:50

Ra mắt Hiệp hội Chủ hàng Việt Nam

Sáng 30-12, tại Hà Nội, Phòng Công nghiệp Thương mại Việt Nam (VCCI) và Ban vận động thành lập Hiệp hội Chủ hàng Việt Nam (Viet Nam Shippers Council -VNSC) đã tổ chức Đại hội Hiệp hội chủ hàng Việt Nam lần thứ nhất.

Hiệp hội Chủ hàng Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp, đại diện cho các doanh nghiệp chủ hàng Việt Nam, làm đối trọng với các hiệp hội chủ tàu nước ngoài, liên kết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ hàng Việt Nam nói riêng và làm cơ sở để giải quyết các vấn đề liên quan tới hoạt động xuất nhập khẩu nói chung.

Nhiệm vụ của Hiệp hội là bảo vệ lợi ích chung của các nhà xuất- nhập khẩu và các bên thương mại sử dụng vận tải hàng hóa và các chủ hàng, bảo đảm các chủ hàng không bị thiệt do các hãng vận tải thông đồng cùng nhau trong các hiệp hội vận chuyển hay trong các thỏa thuận giá để đơn phương tăng cước hàng và áp đặt các phụ phí. Hiệp hội sẽ kiến nghị các cơ quan nhà nước và cấp có thẩm quyền giải quyết các vấn đề có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của các mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt, là các vấn đề liên quan đến lưu thông hàng hóa...

THÚY HIỀN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết