10/02/2024 - 07:28

Quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, đưa Thành phố Cần Thơ phát triển phồn vinh 

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra; cũng là năm thành phố quyết tâm lập thành tích cao trên các lĩnh vực chào mừng 20 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt và chủ động của Thành ủy, các cấp ủy đảng, sự nỗ lực điều hành của hệ thống chính quyền các cấp, sự cố gắng của các ngành và sự đồng thuận của nhân dân, các lĩnh vực đạt được những kết quả đáng tự hào. Trước thềm năm mới, Báo Cần Thơ có cuộc phỏng vấn đồng chí
Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy về những kết quả nổi bật thành phố đạt được năm 2023 và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Phóng viên: Thưa đồng chí, năm 2023, Thành ủy quyết tâm lãnh đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện lập thành tích chào mừng 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Vậy kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ của thành phố năm 2023 ra sao? Có những thành tựu đột phá gì?

Ðồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy: Năm 2023, được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương Ðảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương; sự chỉ đạo quyết liệt, nhất quán, chặt chẽ của các cấp ủy đảng; sự điều hành năng động, có hiệu quả của các cấp chính quyền và sự chung sức, đồng lòng thực hiện nhiệm vụ của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, thành phố đã đạt được nhiều kết quả toàn diện và đáng trân trọng.

Cụ thể là thành phố thực hiện đạt và vượt 15/19 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị. Kinh tế - xã hội tiếp tục phục hồi khả quan, nhiều chỉ tiêu quan trọng từng bước chuyển biến tích cực, duy trì tốc độ tăng khá. Tổng sản phẩm (GRDP) tăng 5,75%, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 4,66%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,36% so với năm 2022. Ngành du lịch phục hồi rất ấn tượng, tổng lượng khách đến thành phố hơn 5,98 triệu lượt, tăng 17% so với năm 2022 và doanh thu tăng 32% so với năm 2022. Tổng thu ngân sách nhà nước được 11.504 tỉ đồng, vượt 4,22% dự toán Bộ Tài chính và HÐND thành phố giao. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp duy trì đà tăng và phát triển; xây dựng nông thôn mới tiếp tục được chú trọng; công nhận 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; đến nay, thành phố có 32/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 7/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Các hoạt động văn hóa - xã hội được chú trọng, đẩy mạnh và có rất nhiều sự kiện quy mô lớn được tổ chức, tạo được dấu ấn đặc sắc. Các lĩnh vực công tác giáo dục và đào tạo được chú trọng đổi mới phương pháp dạy và học; chất lượng khám điều trị bệnh các tuyến được nâng cao. Các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội cho nhân dân được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác giảm nghèo bền vững được quan tâm thực hiện hiệu quả, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,21%. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Ðặc biệt, năm 2023, thành phố tích cực thực hiện các thủ tục pháp lý về quy hoạch để thu hút đầu tư xây mới 3 khu công nghiệp tập trung, khởi công Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ - giai đoạn 1; thực hiện Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 91 (Km0-Km7) qua hai quận Ninh Kiều và Bình Thủy; tiếp tục thực hiện Dự án đường vành đai phía Tây thành phố, các dự án nâng cấp tuyến đường tỉnh 917, 918, 921, 923, xây dựng cầu Trần Hoàng Na, cầu Cờ Ðỏ, cầu Tây Ðô; các dự án kè chống sạt lở kết hợp với chỉnh trang đô thị, xử lý ngăn triều cường và chống ngập úng hiệu quả... Bên cạnh đó, thành phố phối hợp với các bộ, ngành Trung ương thực hiện Dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Ðông, giai đoạn 2021-2025; Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Ðốc - Cần Thơ -  Sóc Trăng giai đoạn 1, Dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn thành phố; phối hợp triển khai đầu tư chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn…

Công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị đạt kết quả khá toàn diện. Công tác chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh, thiết thực và hiệu quả; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Ðảng. Ðội ngũ cán bộ các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn, trong đó thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; thực hiện nghiêm túc, chất lượng việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ theo quy định. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, đã kết nạp được 1.852 đảng viên (đạt 115,75% kế hoạch). Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Ðảng được tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và các nguyên tắc của Ðảng. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng hướng về cơ sở, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo ngày càng tốt hơn cho đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Phóng viên: Thành ủy cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn hạn chế trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Theo đồng chí, những hạn chế nào cần phải khắc phục ngay để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ngay từ những tháng đầu năm 2024, thưa đồng chí?

Ðồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy: Mặc dù kết quả đạt được là rất quan trọng, song soi rọi với các nghị quyết, chương trình, kế hoạch năm 2023 thì thành phố vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần phải tập trung khắc phục. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP ở mức khá, nhưng không như kỳ vọng. Việc huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển còn nhiều khó khăn, chưa khơi thông nguồn lực đất đai; tổng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn chưa đạt kế hoạch đề ra. Giải ngân vốn đầu tư công có chuyển biến tích cực, nhưng nhìn chung chưa đạt yêu cầu. Nhiều công trình, dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, vướng công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bàn giao mặt bằng, vượt tổng mức đầu tư được duyệt, tiến độ thực hiện các khu tái định cư còn chậm. Kết quả thu ngân sách nhà nước chưa tương xứng với tiềm lực của thành phố. Công tác quy hoạch, nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố triển khai còn chậm so với tiến độ, kế hoạch.

Tình hình thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác chuyển đổi số tuy được quan tâm nhưng tiến độ thực hiện còn chậm, nhất là nguồn nhân lực quản lý, triển khai chuyển đổi số còn thiếu và yếu. Việc thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố tiến độ chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ, đảng viên lãnh đạo, quản lý chưa sát sao trong công việc, có biểu hiện sợ sai, sợ trách nhiệm, chậm tham mưu, giải quyết công việc hoặc “đùn đẩy” từ nơi này sang nơi khác, làm “nản lòng” nhà đầu tư và ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Phóng viên: Thưa đồng chí, năm 2024 là năm thành phố tăng tốc để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 đúng tiến độ. Thành ủy xác định mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024 là gì?

Ðồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy: Năm 2024 được dự báo là bên cạnh những cơ hội, thuận lợi cũng sẽ có nhiều khó khăn, thách thức. Với quyết tâm xây dựng thành phố phát triển nhanh và bền vững, Thành ủy xác định chủ đề năm 2024 là “Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố”.

Trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, thành phố cần phải nỗ lực nhiều hơn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã xác định trong Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và các Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy, các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ giai đoạn mới để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Phấn đấu năm 2024 thực hiện thắng lợi 19 chỉ tiêu chủ yếu như: Tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 7,5% - 8%; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người đạt 104-106 triệu đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 34.600 tỉ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước đạt và vượt chỉ tiêu dự toán Trung ương giao; giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,06%, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,15%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 93,55% dân số; kết nạp 1.600 đảng viên trở lên...

Phóng viên:  Bên cạnh thực hiện những nhiệm vụ thường xuyên, Thành ủy tập trung triển khai thực hiện những giải pháp gì nhằm thúc đẩy thành phố phát triển mạnh mẽ, có những bước tiến đột phá trong năm 2024?

Ðồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy: Trước hết, về công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị, thành phố tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quy định nêu gương.

Bên cạnh đó, Thành ủy cùng các cấp ủy đảng tích cực chuẩn bị nguồn cán bộ kế cận nhiệm kỳ
2025-2030 và các giai đoạn tiếp theo, bảo đảm kế thừa vững chắc. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, cán bộ chuyên môn có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về nghiệp vụ, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Quyết tâm khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vì sự phát triển của thành phố; đồng thời, kiên quyết xử lý cán bộ né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, tư duy chậm đổi mới, trì trệ, vi phạm quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước.

Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và vai trò của nhân dân trong việc giám sát tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Thứ hai, về phát triển kinh tế - xã hội, phải tập trung xây dựng thể chế, nhằm thực hiện hiệu quả một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ theo Nghị quyết số 45 của Quốc hội như: Kiên trì thực hiện định hướng chuyển đổi cơ cấu kinh tế - xã hội và chất lượng tăng trưởng trên lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, dịch vụ - thương mại, nông nghiệp công nghệ cao; hoàn thành Quy hoạch chung, các quy hoạch phân khu; thực hiện chuyển đất lúa sang các loại đất khác hiệu quả kinh tế cao hơn ở một số quận, huyện; dự án nạo vét luồng hàng hải Ðịnh An; Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ÐBSCL tại Cần Thơ. Ðồng thời, tiếp tục cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 98 của Chính phủ về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ giai đoạn mới; các nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án của Thành ủy, đảm bảo sát hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

Thành phố phải thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2024, đặc biệt là các dự án trọng điểm, các chương trình mục tiêu quốc gia. Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thi công hoàn thành tiến độ xây dựng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố như các tuyến cao tốc đi qua địa bàn thành phố, các dự án có vốn ODA, các tuyến vành đai phía Tây, các đường tỉnh, Quốc lộ 91 (Km0-Km7)...

Cùng với đó là triển khai Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch tích hợp kinh tế - xã hội cấp thành phố, tạo cơ sở để đấu giá đất, đấu thầu chọn nhà đầu tư tại các vị trí cần kêu gọi đầu tư và đề án tăng thu ngân sách nhà nước đến năm 2025; chỉ đạo các quận, huyện cũng phải có đề án tăng thu ngân sách nhà nước địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy khảo sát, chỉ đạo các vấn đề liên quan đến nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 91 (Km0-Km7). Ảnh: ANH DŨNG

Tăng cường hỗ trợ thúc đẩy hoạt động kinh tế đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ người nông dân, phòng chống dịch bệnh, thu hoạch, mua bán nông sản; phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Ðẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, đối với các nhóm doanh nghiệp như: Nhóm doanh nghiệp thương mại - dịch vụ tổng hợp; nhóm doanh nghiệp đã có chủ trương đầu tư và nhóm doanh nghiệp sẽ mời gọi mới (như Khu công nghiệp VSIP Vĩnh Thạnh, Cờ Ðỏ, Thới Lai, Ô Môn, các Khu cảng logistics Thốt Nốt, Cái Cui, Khu Sân Golf, Khu vui chơi, giải trí quy mô lớn, Khu trung tâm thương mại, dịch vụ lớn, Khu trung tâm công nghệ thông tin tập trung, Khu nông nghiệp công nghệ cao tại 2 nông trường, Khu Nhiệt điện Ô Môn, Khu giáo dục - đào tạo quốc tế…).

Thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố phù hợp với định hướng, mục tiêu phát triển thành phố, nhằm tạo ra năng lực sản xuất mới, tạo động lực mới, mở ra cơ hội mới phát triển thành phố, thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng kim ngạch xuất khẩu, giải quyết việc làm, đóng góp vào sự phát triển ổn định, bền vững của thành phố. Thực hiện tái cơ cấu ngành công nghiệp, đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên; tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển công nghiệp; đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp công nghiệp; phát triển nguồn nhân lực công nghiệp; ứng dụng khoa học và công nghệ cho phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghệ xanh, công nghệ sạch, công nghệ tái tạo; phát triển công nghiệp năng lượng; sử dụng hiệu quả tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu trong quá trình phát triển công nghiệp; nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong xây dựng và triển khai thực hiện chính sách phát triển công nghiệp… Phấn đấu đến năm 2030, TP Cần Thơ cơ bản trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại của vùng kinh tế trọng điểm ÐBSCL.

Thành phố lên danh mục, tổ chức xúc tiến đầu tư để triển khai các dự án nhà ở xã hội, công khai quỹ đất để doanh nghiệp tiếp cận đăng ký thực hiện. Ðẩy mạnh liên kết vùng, hợp tác quốc tế và hợp tác với các tỉnh, thành; trong đó, tăng cường kết hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành trong cả nước, đặc biệt là với các tỉnh trong vùng ÐBSCL, TP Hồ Chí Minh trên một số lĩnh vực quan trọng, phát huy lợi thế của từng địa phương.

Thực hiện đồng bộ chính sách chăm lo người có công, nâng cao đời sống gia đình chính sách; tiếp tục thực hiện các chương trình giảm nghèo bền vững; quan tâm hơn nữa các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Ðẩy mạnh chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường mỹ quan khu vực trung tâm và các tuyến quốc lộ, tuyến đường lớn, bảo vệ môi trường để nâng cao chất lượng phát triển đô thị. Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Nhân dịp năm mới, đồng chí có thông điệp gì muốn gửi đến cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố?

Ðồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy: Trước thềm năm mới là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua, chuẩn bị hành trang, tiếp tục chủ động, kiên định trong chặng đường phía trước. Ðảng bộ, chính quyền, Ủy ban MTTQVN, tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục phát huy khối đoàn kết thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng tốt tiềm năng, lợi thế, quyết tâm cao, nỗ lực lớn để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Tôi mong cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố tiếp tục ra sức nỗ lực trên cương vị của mình để thực hiện thành công các mục tiêu mà chúng ta đã đề ra; đoàn kết, phấn đấu để TP Cần Thơ phát triển phồn vinh, nhân dân ngày càng có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn năm 2024, thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi trân trọng gửi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân thành phố, người Cần Thơ ở nước ngoài lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng!

Xin cảm ơn đồng chí Bí thư Thành ủy. Kính chúc đồng chí cùng gia đình một năm mới mạnh khỏe, an khang, hạnh phúc!

ANH DŨNG (thực hiện)

 

Chia sẻ bài viết