25/03/2023 - 14:07

Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 

Bài, ảnh: Chấn Hưng

Ngay từ đầu năm 2023, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Cần Thơ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp linh hoạt, hiệu quả nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của BHXH. Ðặc biệt, các địa phương đã và đang tăng cường tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT).

Tập thể, cá nhân quận Bình Thủy hoàn thành tốt nhiệm vụ BHXH được Chủ tịch UBND quận biểu dương, khen thưởng.

Năm 2022, quận Bình Thủy có 16.652 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 90,03% kế hoạch; 3.382 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 100,06% kế hoạch; 104.758 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 71,01% dân số... Ông Lê Phước Lợi, Phó Chủ tịch UBND quận, Phó trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT toàn dân (BCÐ) quận Bình Thủy, cho biết: “Năm 2022, quận chưa hoàn thành chỉ tiêu về BHYT được giao như mong muốn. Vì vậy, năm 2023, quận chỉ đạo UBND các phường kiện toàn BCÐ, xây dựng quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. BHXH quận phát huy vai trò Thường trực BCÐ phối hợp UBND, các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương lập đề cương cụ thể, sắp xếp lịch kiểm tra các phường, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở thực hiện hoàn thành chỉ tiêu; tiếp tục chỉ đạo vận động tuyên truyền người thân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện...”.

Tại quận Cái Răng, năm qua, có 9.248 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 100,01% kế hoạch; 1.492 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 100% kế hoạch; 99.652 người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92,47% dân số. Ðạt được kết quả này, ngành BHXH quận luôn bám sát đơn vị sử dụng lao động để đôn đốc, nhắc nhở việc đóng BHXH, BHYT theo đúng quy định. Ðồng thời, phối hợp các đơn vị trong công tác quản lý nợ, đôn đốc thu hồi nợ. Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về BHXH, BHYT được niêm yết công khai, rút ​​ngắn thời gian giải quyết, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch... Ông Nguyễn Thái Bảo, Phó Chủ tịch UBND quận, Phó trưởng BCÐ quận Cái Răng, nói: “Chính sách BHXH, BHYT là những chính sách quan trọng, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành trong thực hiện. Ðề nghị ngành BHXH quận xây dựng kế hoạch tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với người dân; xác định lộ trình, tiến độ thực hiện (hằng tuần, tháng, quý), ứng dụng linh hoạt, đồng bộ, kịp thời giải pháp, đề xuất các nội dung, phần công việc có thể triển khai thực hiện. Ðồng thời, bộ phận tổ chức BHXH quận chủ động phối hợp UBND các phường trực tiếp đến từng khu vực tập trung tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT. Trong đó, chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền, đa dạng hóa phương pháp truyền thông, giải thích những vấn đề được xã hội quan tâm, liên quan đến chế độ, chính sách BHXH, BHYT”.

Năm 2022, BCÐ huyện Cờ Ðỏ đã chủ động, nỗ lực, thực hiện linh hoạt các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT và đạt được những kết quả tích cực. Số người tham gia BHXH, BHYT đều đạt và vượt các chỉ tiêu được giao. Trong đó, độ bao phủ BHYT là 106.118/115.279 người, đạt 92,05% dân số... Ông Phạm Minh Thuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Phó trưởng BCÐ huyện Cờ Ðỏ, nhấn mạnh: “Các thành viên BCÐ, các ban ngành, đoàn thể có liên quan và UBND các xã, thị trấn căn cứ chỉ tiêu được phân bổ xây dựng kế hoạch, quy chế làm việc, triển khai thực hiện ngay từ những tháng đầu năm bằng nhiều giải pháp thiết thực. Bên cạnh đó, cần xây dựng kế hoạch thi đua hằng quý; phối hợp tuyên truyền, vận động nhằm hoàn thành tốt chỉ tiêu, công tác BHXH, BHYT năm 2023”.

Ông Ðặng Văn Nở, Giám đốc BHXH TP Cần Thơ, Phó trưởng BCÐ thành phố, lưu ý các địa phương cần tập trung tuyên truyền, vận động, cập nhật kịp thời chủ trương, những thay đổi của chính sách để người dân đồng thuận tham gia. BHXH quận, huyện thường xuyên chủ động tham mưu báo cáo lãnh đạo địa phương tiến độ thực hiện chỉ tiêu kế hoạch; phối hợp ban, ngành liên quan gia hạn thẻ kịp thời cho người dân; cung cấp danh sách những người hết hạn, thẻ diện khác để đơn vị phối hợp có dữ liệu, tiếp tục vận động; giải quyết chế độ chính sách kịp thời, đúng quy định, không phát sinh thủ tục gây phiền hà cho người dân. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là đối với những đơn vị nợ tiền đóng, không tham gia đầy đủ, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Chia sẻ bài viết