13/08/2020 - 10:33

Hỏi - đáp về chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Quy định tháng đang đóng bảo hiểm thất nghiệp

Để giúp quý độc giả tìm hiểu thêm những thông tin cơ bản của chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) TP Cần Thơ phối hợp thông tin, giải đáp những thắc mắc về các quy định trong chính sách, trình tự thực hiện BHTN tại Chuyên mục Hỏi - Đáp về Chính sách BHTN của Báo Cần Thơ. Chuyên mục xuất hiện cách tuần vào thứ Năm, từ 26-3 đến tháng 12-2020.

Bà Nguyễn Thanh Tuyền hỏi: Tôi làm việc tại Công ty Du lịch Cần Thơ. Do ảnh hưởng dịch COVID-19, Công ty thỏa thuận cho tôi và một số nhân viên khác nghỉ việc không hưởng lương từ tháng 3-2020 đến tháng 6-2020. Ngày 1-7-2020, Công ty giải quyết cho tôi và nhiều nhân viên khác nghỉ việc. Khi nhận lại Sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) đã chốt từ Công ty, trong sổ thể hiện thời gian tham gia BHTN của tôi liên tục đến tháng 2-2020 là 24 tháng, từ tháng 3-2020 đến tháng 6-2020 nghỉ việc không hưởng lương. Tôi được biết thông tin người lao động (NLÐ) đang đóng BHTN được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đủ các điều kiện. Vậy, tháng đang đóng BHTN được quy định thế nào?

Trung tâm DVVL thành phố thông tin cụ thể đến bà Nguyễn Thanh Tuyền như sau:

NLÐ được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện quy định tại Ðiều 49 của Luật Việc làm là người đang đóng BHTN.

Theo quy định tại Khoản 2 Ðiều 12 Nghị định số 28/2015/NÐ-CP ngày 12-3-2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về BHTN được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Ðiều 1 Nghị định số 61/NÐ-CP ngày 29-5-2020 của Chính phủ, NLÐ được xác định là đang đóng BHTN theo quy định tại Ðiều 49 Luật Việc làm khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) NLÐ đã đóng BHTN của tháng chấm dứt hợp đồng lao động (HÐLÐ) hoặc hợp đồng làm việc (HÐLV) và được cơ quan BHXH xác nhận trên sổ BHXH.

b) NLÐ đã đóng BHTN của tháng liền kề trước tháng chấm dứt HÐLÐ  hoặc HÐLV và được cơ quan BHXH xác nhận trên sổ BHXH.

c) NLÐ có tháng liền kề trước tháng chấm dứt HÐLÐ, HÐLV hoặc tháng chấm dứt HÐLÐ, HÐLV mà nghỉ việc do ốm đau, thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng, không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị và được cơ quan BHXH xác nhận trên sổ BHXH.

d) NLÐ có tháng liền kề trước tháng chấm dứt HÐLÐ, HÐLV hoặc tháng chấm dứt HÐLÐ, HÐLV mà nghỉ việc không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng tại đơn vị và được cơ quan BHXH xác nhận trên sổ BHXH.

đ) NLÐ có tháng liền kề trước tháng chấm dứt HÐLÐ, HÐLV hoặc tháng chấm dứt HÐLÐ, HÐLV mà tạm hoãn thực hiện HÐLÐ hoặc HÐLV từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng tại đơn vị và được cơ quan BHXH xác nhận trên sổ BHXH.

Như vậy, căn cứ Ðiểm d Khoản 2 Ðiều 12 Nghị định số 28/2015/NÐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Ðiều 1 Nghị định số 61/NÐ-CP, trường hợp bà Nguyễn Thanh Tuyền được xác định đang đóng BHTN do tháng liền kề trước tháng chấm dứt HÐLÐ của bà là nghỉ việc không hưởng lương tại Công ty và được cơ quan BHXH xác nhận trên sổ BHXH (bà nghỉ việc tại Công ty tháng 7-2020, từ tháng 3-2020 đến tháng 6-2020 nghỉ việc không hưởng lương và được cơ quan BHXH xác nhận trên sổ BHXH).

Trong quá trình theo dõi, tìm hiểu Chính sách BHTN, quý độc giả có nhu cầu được tư vấn vui lòng gửi thông tin về địa chỉ e-mail: ttdvvl@cantho.gov.vn hoặc qua điện thoại số: (0292) 3838399; Facebook/Zalo: TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM CẦN THƠ.

A.P (thực hiện)

Chia sẻ bài viết