03/06/2015 - 14:24

Quốc hội thảo luận 3 dự thảo và dự án Luật

(TTXVN)- Ngày 2-6, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ tọa phiên họp.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi). Trong buổi làm việc, đã có 22 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau: Về nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước, quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; phân cấp quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi và quan hệ giữa các cấp ngân sách; tiêu chí phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp; Về lập dự toán ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước và thời hạn quyết toán; dự phòng ngân sách; quỹ dự trữ tài chính; kế hoạch tài chính 5 năm; Về nguyên tắc cân đối ngân sách nhà nước; bội chi ngân sách; ứng trước dự toán ngân sách năm sau; chi chuyển nguồn ngân sách; xử lý tăng, giảm thu, chi so với dự toán trong quá trình chấp hành ngân sách nhà nước; thưởng vượt dự toán các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách; Nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính về ngân sách nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp về ngân sách nhà nước; Về các hành vi bị cấm, kỷ cương, kỷ luật tài chính; công khai và giám sát ngân sách nhà nước…

Buổi chiều, Quốc hội làm việc tại tổ thảo luận về các dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và Luật Tạm giữ, tạm giam.

Thứ tư, ngày 3-6, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường; buổi chiều, Quốc hội làm việc tại tổ.

Chia sẻ bài viết