03/10/2009 - 21:55

Thơ

Quê lụa Tân Châu

NHẬT HỒNG

Anh còn gói chút nỗi niềm
Về cô thôn nữ bên thềm ươm tơ
Nong tằm chiên tự bao giờ
Tròn xoe mắt đợi bên bờ Tân Châu

Hẹn nhau mùa ấy vườn dâu
Đêm đêm đập lụa tình đầu trao ai?
Sáng ra nắng ứa mơ phai
Nhuộm đen tấm lụa trên tay mong chờ

Gió sao cứ mãi hững hờ
Cho anh lỡ mối bên bờ sông sâu


                    ***

Mượt mà tấm lãnh Mỹ A
Trên giàn bong nắng như xa lâu rồi.
Mà sao cứ mãi bồi hồi
Một niềm quê lụa trong tôi nhớ hoài.

Chia sẻ bài viết