27/12/2013 - 22:43

Quảng cáo sử dụng từ “nhất”…phải có tài liệu hợp pháp chứng minh

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1-2- 2014.

Theo đó, quảng cáo có sử dụng các từ ngữ "nhất", "duy nhất", "tốt nhất", "số một" hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự phải có tài liệu hợp pháp chứng minh từ kết quả khảo sát thị trường của các tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp có chức năng nghiên cứu thị trường; Giấy chứng nhận hoặc các giấy tờ tương tự tại các cuộc thi, triển lãm có quy mô khu vực hoặc toàn quốc bình chọn và công nhận các loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đó. Thời gian sử dụng tài liệu hợp pháp chứng minh từ "nhất", "duy nhất", "tốt nhất", "số một" hoặc các từ ngữ có ý nghĩa tương tự trên các sản phẩm quảng cáo là 1 năm kể từ ngày tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận hoặc nhận kết quả khảo sát thị trường. Trên sản phẩm quảng cáo phải thể hiện đầy đủ, rõ ràng, chính xác tên tài liệu hợp pháp.

Tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu thẩm định tài sản quảng cáo (TĐSPQC) trực tiếp đến Cục Văn hóa cơ sở hoặc qua đường bưu điện; Sau khi nhận được yêu cầu thẩm định sản phẩm quảng cáo của tổ chức, cá nhân, Cục Văn hóa cơ sở trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định thành lập Hội đồng, gửi tóm tắt yêu cầu cần thẩm định và giấy mời họp đến các thành viên Hội đồng TĐSPQC ít nhất 2 ngày trước ngày diễn ra phiên họp. Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu TĐSPQC, Cục Văn hóa cơ sở phải gửi văn bản TĐSPQC cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu thẩm định. Hội đồng TĐSPQC tiến hành thẩm định sản phẩm quảng cáo theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong các trường hợp sản phẩm quảng cáo có nội dung liên quan đến sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, hành vi cấm quảng cáo: thuốc lá, rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên; sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 6 tháng tuổi, bình bú và vú ngậm nhân tạo; các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục; quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội; Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.... Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các sở, ngành ở địa phương xây dựng quy hoạch quảng cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt.

P.N

 

Chia sẻ bài viết