14/05/2024 - 19:50

Hội LHPN quận Cái Răng

Quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế 

(CT) - Ngày 14-5, Ban Chấp hành Hội LHPN quận Cái Răng tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2021-2026, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu phụ nữ quận lần thứ XIII.

Các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ giữa nhiệm kỳ 2021-2026 được khen thưởng.

Trong nửa nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp Hội LHPN quận Cái Răng luôn chủ động, sáng tạo trong triển khai, quán triệt nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp đến cán bộ, hội viên, phụ nữ; huy động được sức mạnh tổng hợp, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Hoạt động Hội được đổi mới, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác phụ nữ và bình đẳng giới đạt những kết quả tích cực, vai trò của phụ nữ ngày càng được khẳng định… Ðến nay, Hội LHPN quận thực hiện đạt và vượt 10/16 chỉ tiêu Nghị quyết Ðại hội đại biểu phụ nữ quận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đề ra.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN thành phố đề nghị các cấp Hội LHPN quận Cái Răng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần, động viên chị em phấn đấu vươn lên; tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Ðồng thời, thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền trong sạch vững mạnh...

Dịp này, 5 tập thể, 17 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ giữa nhiệm kỳ 2021-2026 được biểu dương, khen thưởng.

Tin, ảnh: TÂM KHOA

 

Chia sẻ bài viết