19/06/2019 - 15:01

Quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với trẻ em 

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố vừa giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo Luật Trẻ em năm 2016. Qua giám sát cho thấy, các địa phương thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ, đảm bảo quyền và lợi ích cho trẻ em, nhất là trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Tuy nhiên, công tác giáo dục trẻ em chưa được quan tâm đúng mức, thiếu chủ động trong việc phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em...

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại buổi giám sát.

Để đảm bảo quyền và lợi ích của trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố cùng các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ những biện pháp để từng bước đạt mục đích xây dựng một môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện cho trẻ em. Đồng thời, ưu tiên tạo điều kiện để mọi trẻ em được phát triển hài hòa về thể chất, trí tuệ, tinh thần và phát huy tối đa tiềm năng của mỗi trẻ em. Ông Trần Thanh Lam, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố cho biết: “Toàn thành phố có 81.426 trẻ em, chiếm 21,9% dân số thành phố. Trong đó, trên 4.800 trẻ em khuyết tật, khuyết tật nặng, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ngoài cộng đồng và tập trung tại cơ sở bảo trợ, tôn giáo. Nhìn chung những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thuộc đối tượng quy định đều được hưởng đầy đủ chính sách trợ cấp”.

Các thành viên trong Đoàn giám sát rất quan tâm đến công tác giáo dục đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ, thành viên đoàn giám sát, nêu vấn đề: “Hiện nay, tình trạng trẻ em bị tự kỷ ngày càng nhiều nhưng tại thành phố chưa có trung tâm tư vấn cũng như hỗ trợ đối tượng này. Các ngành cần quan tâm hơn để đảm bảo tốt quyền và lợi ích của trẻ em”.  

Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Trẻ em năm 2016 được các ngành quan tâm thực hiện. Song, tỷ lệ trẻ em bị xâm hại và vi phạm pháp luật còn nhiều- là vấn đề mà nhiều đại biểu trong đoàn giám sát quan tâm. Theo báo cáo của Công an thành phố, từ ngày 1-6-2017 đến 31-3-2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 45 vụ xâm hại trẻ em và đã xử lý hình sự 44 vụ với 47 đối tượng, 1 vụ đang điều chỉnh điều tra; 135 vụ với 201 em chưa thành niên vi phạm pháp luật và đã xử lý hình sự 91 vụ đối với 124 em, xử lý hành chính 43 vụ với 76 em và đang điều tra 1 vụ. Trước những số liệu trên, đoàn giám sát cũng đề nghị các sở, ban, ngành liên quan tăng cường quản lý địa bàn, chủ động phát hiện sớm và xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm Luật Trẻ em, đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ngăn ngừa phòng chống trẻ em vướng vào tệ nạn xã hội...

Ông Nguyễn Quốc Cường, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm, thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt đúng theo tinh thần Luật Trẻ em năm 2016; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục luật trẻ em, đảm bảo mọi đối tượng đều được tiếp cận với các chính sách, pháp luật bảo vệ trẻ em; đầu tư xây dựng công trình văn hóa, vui chơi công cộng để trẻ em có môi trường sinh hoạt, vui chơi, giải trí...

Bài, ảnh: Khắc Việt 

Chia sẻ bài viết