12/05/2023 - 20:15

Quân số học tập chính trị trong lực lượng vũ trang Quân khu 9 hằng năm đạt trên 99% 

(CT) - Ngày 12-5, Ðảng ủy Quân khu 9 (QK9) tổ chức hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW ngày 31-3-2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị (GDCT) tại đơn vị trong giai đoạn mới (Chỉ thị số 124) và 10 năm thực hiện Ðề án “Ðổi mới công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới” (Ðề án). Các đồng chí lãnh đạo Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh QK9 và các cơ quan, đơn vị cùng dự hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh QK9 dự hội nghị.

Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh QK9 và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 124 và Ðề án; kịp thời ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ đổi mới công tác GDCT. Cục Chính trị QK9 và cơ quan chính trị các cấp tiến hành xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị số 124 và Ðề án chặt chẽ, cụ thể, phù hợp với lộ trình, đặc điểm tình hình của các cơ quan, đơn vị. Ðến nay, các đơn vị đã nâng cao chất lượng biên soạn tài liệu giáo dục tự xác định và bài giảng chính trị tại đơn vị với nhiều nội dung phong phú, bảo đảm đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Ðảng. Các đơn vị đã biên soạn hàng trăm tài liệu, băng đĩa hình về tình hình nhiệm vụ, lịch sử truyền thống, bài giảng điện tử để phục vụ GDCT tại đơn vị. Công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị được thực hiện tốt. Hằng năm, 100% cán bộ giảng dạy chính trị trong lực lượng vũ trang QK9 hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 80% cán bộ hoàn thành khá, giỏi. Bên cạnh đó, tỷ lệ quân số tham gia học tập chính trị luôn đạt trên 99%; kết quả kiểm tra nhận thức có 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá, giỏi trên 80%...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Ðảng ủy, Chính ủy QK9, đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 124 và Ðề án; phát huy vai trò của cơ quan chính trị trong tham mưu, đề xuất và hướng dẫn, kiểm tra tổ chức thực hiện; nâng cao chất lượng biên soạn tài liệu GDCT, tích cực mua sắm trang bị phục vụ công tác GDCT tại đơn vị; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, đổi mới công tác tổ chức học tập chính trị… Ðồng thời tăng cường công tác kiểm tra, phúc tra, đánh giá kết quả công tác GDCT cũng như việc triển khai thực hiện Chỉ thị 124 và Ðề án ở các cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: KHANG MINH

Chia sẻ bài viết