19/10/2018 - 21:29

Quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên đất vùng ĐBSCL 

(CT)- Ngày 19-10, Trường Đai học Cần Thơ phối hợp Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp miền Nam, Hội Khoa học Đất Việt Nam tổ chức hội nghị khoa học Đất với chủ đề “Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở ĐBSCL năm 2018”. Hội nghị thu hút sự tham gia của các nhà khoa học, viện, trường, hiệp hội, nhà quản lý thuộc các lĩnh vực đất đai, môi trường, nông nghiệp, công nghệ thông tin trong và ngoài khu vực ĐBSCL.

Trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vùng ĐBSCL, tài nguyên đất vẫn chưa được quản lý, khai thác hợp lý, sử dụng còn lãng phí và kém hiệu quả. Dưới tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, tình trạng sạt lở gia tăng nghiêm trọng là mối đe dọa lớn đến sự phát triển bền vững tài nguyên đất của vùng. Trong khuôn khổ hội nghị, các nhà khoa học trình bày các báo cáo về những kết quả nghiên cứu về đất đai vùng ĐBSCL trong thời gian qua, như: Định hướng sử dụng đất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL; giới thiệu các mô hình và biện pháp sử dụng đất hiệu quả ở một số địa phương trong khu vực; chính sách đất đai và quy hoạch sử dụng đất của vùng; ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hiệu quả đất đai… Các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận các giải pháp để giải quyết những vấn đề đặt ra để phát triển bền vững tài nguyên đất vùng ĐBSCL. Nhiều ý kiến cho rằng: Cần phải xây dựng chiến lược, tầm nhìn mới về quản lý và sử dụng đất một cách hiệu quả cho vùng ĐBSCL; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan trong công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên đất; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai....

Lạc Mẫn

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
đất vùng ĐBSCL