08/07/2015 - 20:46

Quản lý nhà nước từ việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư

Dự án thu thập thông tin quản lý về nhân hộ khẩu (Dự án) được triển khai trên địa bàn quận Ninh Kiều vào đầu năm 2014, nhằm góp phần xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư của toàn thành phố. Với tinh thần quyết tâm cao, lực lượng công an phường Tân An, quận Ninh Kiều là đơn vị đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vừa qua, công an quận Ninh Kiều đã tổ chức tổng kết công tác này của phường Tân An để chia sẻ kinh nghiệm cho các phường còn lại hoàn thành đúng tiến độ của dự án đề ra.

Theo công an phường Tân An, để dự án được thực hiện có hiệu quả, công an phường đã chia dự án theo 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 công an phường cùng các ban, ngành đoàn thể và khu vực tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức như tuyên truyền trên đài truyền thanh, phát tờ tin của phường đưa đến từng hộ gia đình, lồng ghép vào các cuộc họp tổ nhân dân tự quản nhằm giúp người dân hiểu được quyền lợi và nghĩa vụ của mình đối với việc thực hiện dự án. Từ đó, người dân đã đồng tình ủng hộ phối hợp với công an trong việc khai phiếu thu thập thông tin dân cư đầy đủ thông tin, chính xác và đúng thời gian quy định. Tiếp đó, vào giai đoạn 2, cảnh sát khu vực lập danh sách thống kê những trường hợp chưa hoặc không thu được phiếu thì lập biên bản, ghi rõ lý do không thu được. Sau cùng công an phường nhập dữ liệu vào máy và kiểm tra lại sai sót trong quá trình nhập liệu. Qua thời gian triển khai, công an phường phối hợp với các ngành liên quan đã phát 5.265 phiếu thông tin nhân, hộ khẩu cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đã có giấy chứng minh nhân dân và thu về 5.108 phiếu.

Công an phường Tân An kiểm tra dữ liệu thông tin của người dân trên máy tính.

Trung tá Nguyễn Minh Quang, Trưởng Công an phường Tân An, cho biết: "Dự án góp phần xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư của toàn thành phố. Đồng thời, hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư này sẽ cung cấp chính xác, kịp thời thông tin cơ bản về dân cư, phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ nhu cầu chính đáng cho công dân. Dự án được hoàn thành sớm là nhờ ngay từ đầu đơn vị đã quán triệt tới từng cảnh sát khu vực về tầm quan trọng của việc xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư và được sự hướng dẫn chặt chẽ của đội nghiệp vụ công an quận. Bên cạnh đó, công an phường cũng tạo điều kiện, bố trí công tác khoa học, hợp lý cho cảnh sát khu vực trong quá trình triển khai thực hiện; đồng thời phân công cán bộ theo dõi địa bàn có trách nhiệm kiểm tra, trao đổi, hướng dẫn lực lượng cảnh sát khu vực trong thực thi nhiệm vụ để việc thu thập thông tin đầy đủ, nhanh chóng, nhập dữ liệu chính xác, kết thúc nhập dữ liệu trong thời gian nhanh nhất". Thượng úy Nguyễn Quốc Khan, cảnh sát khu vực 3, phường Tân An, chia sẻ: "Nhờ được người dân phối hợp nên chúng tôi hướng dẫn bà con ghi phiếu được thuận lợi. Những trường hợp người dân chưa thông hiểu thì chúng tôi cố gắng diễn giải để bà con điền thông tin thật chính xác, đầy đủ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án, tôi và các đồng nghiệp gặp khó như biểu mẫu không hướng dẫn chi tiết nên khi cán bộ hướng dẫn người dân không nhớ, lúc thu lại, phiếu ghi không đúng quy định; nhiều hộ đi làm ăn xa hoặc đi nước ngoài không có mặt ở địa phương để khai báo; quê quán trên phiếu thể hiện 3 cấp nên một số công dân rời khỏi quê nhiều năm, không liên lạc được hay địa giới hành chính thay đổi nên thông tin điền vào phiếu không đầy đủ…".

Tại hội nghị, ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, đã nhấn mạnh: Theo đúng tiến độ của Dự án đề ra, cả quận phải hoàn thành vào cuối tháng 11-2015. Tuy nhiên, hiện nay còn một số phường tỷ lệ phát phiếu thu thập thông tin còn thấp chưa đạt yêu cầu. Tân An là đơn vị đầu tiên hoàn thành dự án, quận biểu dương kết quả đạt được của toàn thể công an, UBND phường, cán bộ khu vực đã cùng vào cuộc, nỗ lực để thực hiện dự án. Đây là cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý dân cư và các công tác khác như an ninh trật tự, thu thuế… vì vậy, qua kinh nghiệm thực hiện của phường Tân An, lãnh đạo công an quận và UBND các phường phải tiếp tục đẩy mạnh phối hợp cùng ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động thuyết phục người dân cung cấp thông tin chính xác, đồng thời đôn đốc, kiểm tra thường xuyên đối với lực lượng làm công tác này để dự án hoàn thành đúng thời gian quy định.

Bài, ảnh: Phi Yến

Chia sẻ bài viết