06/01/2020 - 09:16

Đồng chí Nguyễn Văn Siêng, Bí thư chi bộ, Trưởng khu vực Phú Luông:

Quản lý chặt chẽ đảng viên

Chi bộ khu vực Phú Luông, phường Long Hưng, quận Ô Môn, có 15 đảng viên (ĐV). Ba năm qua, chi bộ triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4  (NQTW4) khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Cụ thể, hằng năm, chi ủy tổ chức cho tất cả ĐV cam kết tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống; đăng ký học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể gắn với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Trong họp lệ hằng tháng, chi bộ chỉ định từ 1-2 ĐV kiểm điểm xoay vòng; trong đó “xoáy” sâu vào kết quả cam kết tu dưỡng và đăng ký học tập làm theo Bác để đóng góp ý kiến giúp ĐV phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm. Đồng thời, chi bộ đưa 27 nhóm biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vào sinh hoạt, tuyên truyền để giúp ĐV hiểu rõ và phòng tránh. Chi bộ thường xuyên nắm bắt tình hình, mối quan hệ xã hội liên quan đến ĐV, có biện pháp quản lý chặt chẽ ĐV, nhất là những ĐV đi làm ăn xa để có biện pháp động viên, uốn nắn khi có biểu hiện hạn chế, sa sút.   

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 3 năm qua, Chi bộ khu vực Phú Luông không có ĐV biểu hiện suy thoái, vi phạm bị xử kỷ luật; không có ĐV bỏ sinh hoạt đảng bị xóa tên khỏi danh sách ĐV. Chi bộ nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các phong trào, nhiệm vụ trên giao.   

Để tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong ĐV, chi bộ thực hiện nghiêm túc NQTW4 khóa XII, nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện của mỗi ĐV; nêu cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của ĐV. Chi bộ yêu cầu mỗi ĐV phải “tự giáo dục là chính”; phải giải quyết tốt các mối quan hệ xã hội, cảnh giác không để bị kẻ xấu lợi dụng lôi kéo, mua chuộc làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng cách mạng, suy thoái về đạo đức, lối sống. Đồng thời, yêu cầu mỗi ĐV phải biết tự đánh giá bản thân để lựa chọn biện pháp rèn luyện phù hợp; có thái độ nghiêm khắc trong tự phê bình, lắng nghe ý kiến nhận xét của quần chúng, cấp trên, cấp dưới về bản thân mình. Tích cực chủ động phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm để không ngừng tự hoàn thiện bản thân…

AN BÌNH (lược ghi)

Chia sẻ bài viết