26/09/2023 - 22:36

Phiên họp thứ 5 Ban chỉ đạo TP Cần Thơ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

(CT) - Chiều 26-9,  đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố đã chủ trì phiên họp thứ 5 Ban chỉ đạo TP Cần Thơ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC).

Ban Nội chính Thành ủy báo cáo tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Phiên làm việc tập trung vào nội dung sơ kết công tác PCTN,TC quý III-2023 và tiến độ thực hiện các vụ án, vụ việc do Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; tiến độ thực hiện của các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo theo Chương trình kiểm tra, giám sát số 03. Trong quý III, Ban chỉ đạo đã đặt ra 9 nhiệm vụ và đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện đạt được kết quả nhất định. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được tăng cường; thành phố tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về PCTN, nhận được sự tham gia nhiệt tình của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên. Thành phố đã triển khai, quán triệt tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN,TC, góp phần xây dựng Ðảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng…  

Các thành viên Ban chỉ đạo thống nhất cho rằng phải đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc do Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Các cơ quan tư pháp đã có sự phối hợp chặt chẽ, để đảm bảo tiến độ giải quyết theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu đề nghị các đoàn kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát số 03 của Ban chỉ đạo, phải có kết luận trong tháng 10-2023, để triển khai thực hiện. Trong tháng 11 và 12-2023, đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo, nhất là Ban Nội chính Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy, các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, nắm kỹ việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, cá nhân có dấu hiệu bê trễ công việc, không hoàn thành nhiệm vụ, có những phần việc đã có kết luận chỉ đạo rõ ràng nhưng không triển khai, dẫn đến tiến độ công việc không đảm bảo, để tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, chấn chỉnh, nghiêm khắc xử lý. Liên quan các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đề nghị tiếp tục phát huy cơ chế họp liên ngành. Vấn đề tháo gỡ khó khăn về giám định, thẩm định thiệt hại tài sản, tài chính cần xem xét, nghiên cứu cơ chế chính sách để cán bộ, công chức yên tâm thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Thanh tra tăng cường công tác thanh tra; xem xét, rà soát đối với các dự án ODA, phân loại dự án ngoài ngân sách để có giải pháp tháo gỡ và thường xuyên báo cáo Thường trực. Ðối với các kết luận đã có hiệu lực của thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đối với thành phố, đề nghị các cơ quan liên quan quan tâm rà soát lại, thực hiện nghiêm túc…

Tin, ảnh: SƠN HÀ 

Chia sẻ bài viết