21/09/2018 - 12:18

Phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình nâng cấp mở rộng đường Mai Văn Bộ

(CT)- UBND TP Cần Thơ vừa có Quyết định số 2362/QĐ-UBND phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình Nâng cấp mở rộng đường Mai Văn Bộ, quận Thốt Nốt.

Đây là dự án nhóm C, công trình giao thông cấp III. Công trình nâng cấp mở rộng đường Mai Văn Bộ có điểm đầu tuyến tiếp giáp với quốc lộ 91 và điểm cuối đến trung tâm phường Thuận Hưng, chiều dài 3,1 km, bề rộng mặt đường 6,5m (2 làn xe cơ giới, chiều rộng 1 làn 3,25m), lề đường mỗi bên 1m… Giá trị dự toán xây dựng công trình hơn 29,96 tỉ đồng; trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 10,9 tỉ đồng và còn lại chi phí xây dựng sau thuế hơn 15,58 tỉ đồng, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác, chi phí dự phòng. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách nhà nước (ngân sách thành phố). Thời gian thực hiện dự án: năm 2017 – 2020, niên hạn sử dụng từ 20 năm đến dưới 50 năm.

UBND thành phố cũng yêu cầu UBND quận Thốt Nốt (chủ đầu tư và trực tiếp quản lý dự án) có trách nhiệm tổ chức triển khai dự án đảm bảo hiệu quả và đúng quy định pháp luật.

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết