02/03/2019 - 15:55

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu quận Cái Răng

(CT)- UBND TP Cần Thơ vừa có Quyết định số 444/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Cái Răng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính của quận Cái Răng, diện tích lập quy hoạch khoảng 6.680,56ha. Thời hạn quy hoạch đô thị: đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Khu đô thị - công nghiệp Cái Răng nói riêng và quận Cái Răng nói chung được phát triển là đô thị với những tính chất chính như: trung tâm công nghiệp và dịch vụ cảng, đầu mối giao thông về đường thủy, đường bộ và đường sắt; trung tâm tiếp cận về dịch vụ cảng và dịch vụ logistics cấp vùng ĐBSCL; trung tâm thương mại dịch vụ cấp thành phố và cấp vùng. Đồng thời, là trung tâm văn hóa cấp vùng; trung tâm du lịch sinh thái cấp thành phố và cấp vùng; trung tâm hành chính tập trung của TP Cần Thơ; các khu ở tập trung và khu ở sinh thái nhà vườn; và các khu chức năng khác để góp phần hình thành một đô thị phát triển hài hòa, bền vững, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của TP Cần Thơ.

Một số chỉ tiêu cơ bản như: dự kiến dân số đô thị quận Cái Răng đến năm 2020 khoảng 100.000-105.000 người; đến năm 2030 khoảng 150.000-160.000 người; tầm nhìn đến năm 2035 khoảng 200.000 người; tầm nhìn đến năm 2050 khoảng 320.000 người. Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật: đất xây dựng đô thị từ 150 đến 200m2/người, đất dân dụng đô thị từ 80 đến 90m2/người...

UBND thành phố cũng yêu cầu thời gian lập đồ án quy hoạch 8 tháng (từ khi nhiệm vụ quy hoạch phân khu được phê duyệt), cơ quan thẩm định đồ án quy hoạch là Sở Xây dựng, UBND thành phố phê duyệt đồ án quy hoạch.

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết