23/09/2022 - 19:04

Phát triển thị trường khoa học và công nghệ theo hướng đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập

(CT) - Chiều 23-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến về phát triển thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN) đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập. Ðồng chí Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng các sở, ngành liên quan tham dự tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Theo báo cáo của Bộ KH&CN, thị trường KH&CN được hình thành từ năm 2011 đến nay, kiện toàn từ Trung ương đến địa phương cùng với hàng loạt các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đã được ban hành. Trên 800 tổ chức trung gian thị trường KH&CN các loại đã được hình thành, trong đó có trên 20 sàn giao dịch công nghệ tại các địa phương, 1 sàn giao dịch vùng duyên hải Bắc Bộ, Cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin KH&CN và nền tảng dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (IPPlatform.gov.vn) đang hoạt động có hiệu quả. Giá trị giao dịch hàng hóa KH&CN tăng với tốc độ bình quân hằng năm đạt 20,9%. Tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị giai đoạn 2016-2020 đạt 12,47% (tăng 16,82% so với giai đoạn 2011-2015). Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tiễn và các thị trường khác, thị trường KH&CN còn chậm phát triển, vận hành còn nhiều vướng mắc.

Tại hội nghị, các chuyên gia, đại biểu các bộ, ngành đã trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề quan trọng về: thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ; các chính sách về thuế, tài chính, hải quan, phát triển hạ tầng, tín dụng… để hỗ trợ và thúc đẩy thị trường KH&CN, khuyến khích giao dịch công nghệ, phát triển hệ thống tổ chức định giá công nghệ… Các doanh nghiệp, tập đoàn lớn chia sẻ về chiến lược phát triển KH&CN của đơn vị, về chuyển giao công nghệ tiên tiến đã và đang ứng dụng hiệu quả. Các đại biểu là đại sứ, lãnh đạo Ngân hàng Thế giới, đại diện Liên Hiệp Quốc… có những gợi ý, chia sẻ kinh nghiệm cho Việt Nam về phát triển kinh tế bền vững dựa trên KH&CN và đổi mới sáng tạo… Qua đó, những tiềm năng, thách thức, khó khăn, hạn chế, vướng mắc được chỉ ra; nhiều giải pháp, kiến nghị được đề xuất.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng đề nghị Bộ KH&CN, Văn phòng Chính phủ cùng các bộ, ngành lên quan ghi nhận, tiếp thu những ý kiến thiết thực để thống nhất chương trình, kế hoạch và ban hành các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật liên quan nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu của hội nghị đề ra. Thủ tướng nhấn mạnh: phát triển thị trường KH&CN theo hướng đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập là nhiệm vụ có tính chất chiến lược, một giải pháp quan trọng có tính đột phá để góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Do đó, xây dựng và phát triển thị trường KH&CN cần dung hòa các yếu tố đặc thù của thị trường và sản phẩm trí tuệ để đạt hiệu quả cao nhất; cần lấy yếu tố KH&CN làm nền tảng, nhà khoa học là động lực, doanh nghiệp là trung tâm để phát triển thị trường KH&CN. Mặt khác, cần tuân thủ quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh trong phát triển thị trường KH&CN; khắc phục những điểm yếu của quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách; đẩy mạnh hội nhập với thị trường KH&CN quốc tế…  

LỆ THU

Chia sẻ bài viết