17/11/2009 - 10:39

Phát triển hệ thống nhà đầu tư tổ chức để xây dựng thị trường chứng khoán bền vững

Hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) vừa đề xuất với Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xây dựng một đề án chiến lược phát triển hệ thống các nhà đầu tư tổ chức nhằm xây dựng thị trường chứng khoán một cách bền vững.

VAFI cho biết, thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua hơn 9 năm hoạt động, lực lượng nhà đầu tư tổ chức đã có những bước trưởng thành rõ rệt. Tuy nhiên, lực lượng nhà đầu tư tổ chức còn chưa đạt được yêu cầu nếu so với các thị trường chứng khoán quốc tế. Điều này được thể hiện ở những tỷ trọng giá trị giao dịch hàng ngày của nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài chỉ chiếm khoảng 15%, còn lại khoảng 85% thuộc về nhà đầu tư cá nhân. Tỷ lệ này gần như ngược so với TTCK tại các nước phát triển, là nhà đầu tư tổ chức chiếm khoảng 80% - 85% giá trị giao dịch hàng ngày. Các tổ chức đầu tư tại Việt Nam còn nhỏ bé so với lực lượng nhà đầu tư cá nhân, cho nên chưa thể đóng vai trò là nhân tố ổn định cho thị trường chứng khoán. Trong khi đó, tại thị trường chứng khoán khu vực và thế giới, vai trò dẫn dắt và ổn định thị trường thuộc về nhà đầu tư tổ chức.

Trước những nhận định đó, VAFI cho rằng, lực lượng nhà đầu tư tổ chức chưa đảm đương được vai trò quan trọng trong quản trị doanh nghiệp, cũng như vai trò làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán. Vì vậy cần phải hoạch định một hệ thống giải pháp để thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ lực lượng nhà đầu tư tổ chức.Theo đó, UBCKNN cần thành lập một tổ soạn thảo, với sự tham gia của đại diện UBCKNN, VAFI, Hiệp hội kinh doanh chứng khoán, Câu lạc bộ công ty quản lý quỹ và đại diện nhóm thị trường vốn tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam.

THÙY DƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết