05/08/2022 - 19:25

Phát huy vai trò mặt trận trong vận động nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng 

(CT) - Ngày 5-8, Ðoàn Giám sát do ông Ðinh Trung Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố làm trưởng đoàn đã đến giám sát việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2021 tại UBND quận Cái Răng và UBND huyện Phong Ðiền.

Ông Ðinh Trung Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố phát biểu kết luận buổi giám sát tại quận Cái Răng.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã đề nghị các quận, huyện làm rõ hơn một số vấn đề liên quan đến công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Ðảng, quy định pháp luật về PCTN; công tác chủ động thanh tra, kiểm tra, giám sát; vai trò của người đứng đầu trong lãnh, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Bên cạnh đó, đề nghị quận, huyện quan tâm trong việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng; công tác thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, cơ quan, đơn vị và việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính…

UBND quận Cái Răng cho biết đã tập trung tuyên truyền các quy định về PCTN trong các cuộc họp, hội nghị và trong các cuộc họp lệ hằng tháng tại các phòng, ban chuyên môn và các phường và qua các nhóm Zalo, Facebook. Thông qua các cuộc sinh hoạt lệ cho người dân, UBND các phường cũng lồng ghép tuyên truyền PCTN. Quận cũng đã thực hiện tốt quy chế dân chủ, kê khai tài sản, kiểm soát tài sản thu nhập, thực hiện thanh tra, kiểm tra để phòng ngừa tham nhũng…

Huyện Phong Ðiền, tuyên truyền PCTN bằng nhiều hình thức. MTTQVN huyện phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền các quy định về PCTN cho người dân và vận động người dân tích cực tham gia giám sát các hoạt động của địa phương để phòng ngừa tham nhũng; thực hiện đầy đủ việc kê khai, công khai tài sản thu nhập. Huyện đã thực hiện 6 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, qua đó kiến nghị thu hồi trên 15 triệu đồng chi sai định mức, tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, huyện thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 8 trường hợp để phòng ngừa tham nhũng…

Phát biểu kết luận các buổi giám sát, ông Ðinh Trung Trực đề nghị các quận, huyện cần cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố về PCTN; tuyên truyền sâu rộng hơn nữa các quy định về PCTN trong nội bộ và ra dân; hằng năm cần có kế hoạch cụ thể, rõ ràng về PCTN…

Tin, ảnh: S.H

Chia sẻ bài viết