03/10/2020 - 07:16

Phát huy vai trò của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đối với Quỹ Tín dụng nhân dân

(CT) - Ngày 2-10, Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) Việt Nam Chi nhánh Khu vực ĐBSCL tổ chức hội nghị “20 năm triển khai chính sách BHTG và vai trò của BHTG Việt Nam đối với sự phát triển của Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND)”.

Chi nhánh BHTG Việt Nam khu vực ĐBSCL được thành lập theo Quyết định số 13/2001/QĐ-HĐQT (ngày 2-4-2001) của Hội đồng quản trị BHTG Việt Nam. Địa bàn hoạt động của Chi nhánh là 13 tỉnh, thành ĐBSCL với 160 tổ chức tham gia BHTG gồm 157 QTDND và 3 ngân hàng. Chi nhánh thực hiện giám sát thường xuyên đối với 100% các tổ chức tham gia BHTG, trong đó, tập trung giám sát chuyên sâu để theo dõi và tham gia xử lý đối với các QTDND có vấn đề; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thanh tra, giám sát… nhằm phát hiện sớm, cảnh báo kịp thời các vi phạm trong việc tính và nộp phí BHTG. Tính đến ngày 30-6-2020, tổng số phí BHTG Chi nhánh BHTG Khu vực ĐBSCL thu được là 111,8 tỉ đồng, bình quân tăng 8,8%/năm. Qua 20 năm, Chi nhánh đã hoàn thành hơn 800 cuộc kiểm tra tại các tổ chức tham gia BHTG; tham gia tích cực vào hoạt động kiểm soát đặc biệt tại 4 QTDND; chủ động rà soát, đối chiếu tiền gửi được bảo hiểm, hoàn thiện các phương án chuẩn bị chi trả tiền bảo hiểm trong trường hợp phát sinh nghĩa vụ chi trả để luôn sẵn sàng bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền.

Thời gian tới, Chi nhánh BHTG Việt Nam khu vực ĐBSCL sẽ tiếp tục phối hợp với các QTDND ở khu vực nông thôn tuyên truyền về chính sách BHTG nhằm nâng cao lòng tin của người dân vào hoạt động của QTDND, qua đó tăng vốn huy động tại chỗ, tạo nguồn cấp vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của thành viên, phát triển kinh tế địa phương. Đồng thời, phối hợp với các chi nhánh ngân hàng nhà nước trên địa bàn tuyên truyền về chính sách BHTG, chia sẻ về nghiệp vụ ngân hàng, nâng cao trình độ của cán bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức tham gia BHTG.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết