22/06/2018 - 16:01

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Phát huy tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018 

(CT)- Sáng 22-6, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (mở rộng), nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng.

Hội nghị thống nhất đánh giá, 6 tháng đầu năm, các cấp, các ngành, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân thành phố thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố đạt nhiều kết quả tích cực. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Đến nay, Đảng bộ thành phố đã kết nạp 1.542 đảng viên, đạt 70,1% kế hoạch (KH) năm. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước được 28.478 tỉ đồng, tăng 7,43% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 7,35% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu và dịch vụ thu ngoại tệ, lượt khách du lịch đến thành phố, thu ngân sách Nhà nước theo chỉ tiêu giao đều tăng so với cùng kỳ và đạt trên 50% KH năm. Thành phố đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh; vận động bao phủ bảo hiểm y tế đạt 78,35% dân số. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định...

Hội nghị cũng nhìn nhận, 6 tháng đầu năm thành phố vẫn còn một số hạn chế, như: một số nơi cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên chưa quyết liệt, quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ; kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện tinh giản biên chế của một số cơ quan, đơn vị còn khó khăn; thu hút đầu tư còn khó khăn; giải ngân vốn ODA chậm kế hoạch; tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội từng lúc, từng nơi diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông tăng…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Trung lưu ý: 6 tháng cuối năm, các cấp, các ngành, MTTQ và đoàn thể thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, tinh giản biên chế theo quy định. Đồng thời, phát động phong trào thi đua yêu nước, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2018; quan tâm củng cố tổ chức, bảo đảm hoạt động hiệu quả, nhất là thực hiện tốt công tác truyên truyền, vận động, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt chính sách tôn giáo, dân tộc… nhằm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các cấp, các ngành, MTTQ và đoàn thể thành phố rà soát những chỉ tiêu còn đạt thấp, đề ra giải pháp thực hiện đạt và vượt kế hoạch năm 2018; tập trung tiến độ thực hiện các dự án xây dựng cơ bản, nhất là các dự án có nguồn vốn ODA; thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, không để phát sinh khu dân cư tự phát, kiên quyết thu hồi các dự án nhà đầu tư thực hiện kéo dài, không đủ năng lực thực hiện. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Các cấp, các ngành thành phố cần đẩy mạnh công tác thu ngân sách; bố trí sử dụng ngân sách minh bạch, chặt chẽ, đúng quy định. Song song đó là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện các giải pháp phòng chống thiên tai, sạt lở; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân.... Tiếp tục chuẩn bị chu đáo để thành phố tiến hành diễn tập khu vực phòng thủ; triển khai đồng bộ các biện pháp giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và giảm thiểu tai nạn giao thông… Bí thư Thành ủy mong muốn, mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy tinh thần, trách nhiệm của mình, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018 của thành phố.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết