05/06/2018 - 07:48

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQVN:

Phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao 

(CT)- Ngày 4-6-2018, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) do đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQVN, làm Trưởng đoàn, đến làm việc với Ban Thường trực MTTQVN thành phố Cần Thơ về tình hình triển khai thực hiện các Cuộc vận động của Ủy ban Trung ương MTTQVN và chuẩn bị Đại hội Mặt trận các cấp.

Đồng chí Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố Cần Thơ. Ảnh: THANH THY
Đồng chí Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố Cần Thơ. Ảnh: THANH THY

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch, điểm chỉ đạo, chọn mô hình điểm; đồng thời tổ chức sơ kết và tuyên dương những điểm chỉ đạo, mô hình tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Công tác giám sát và phản biện xã hội cũng được Mặt trận các cấp trong thành phố quan tâm thực hiện. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố tập trung kiện toàn tổ chức, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ cơ quan. Công tác chuẩn bị Đại hội Mặt trận các cấp trong thành phố cũng được Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chọn điểm chỉ đạo Đại hội các cấp; đồng thời chỉ đạo Mặt trận các cấp chuẩn bị tổng hợp số liệu, xây dựng dự thảo chương trình công tác nhiệm kỳ mới, rà soát chuẩn bị nhân sự...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hầu A Lềnh đánh giá cao những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQVN thành phố Cần Thơ trong thời gian qua. Đồng chí mong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố tiếp tục chỉ đạo và phối hợp cùng các tổ chức thành viên thực hiện tốt chương trình hành động năm 2018 đảm bảo đạt hiệu quả cao; trong quá trình thực hiện cần điều chỉnh chương trình phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Đồng chí nhấn mạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Mặt trận tinh gọn nhưng phải đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đặc biệt, khi thực hiện sẽ nảy sinh nhiều vấn đề nên cần thực hiện tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền và chế độ chính sách cho cán bộ; về công tác chuẩn bị Đại hội Mặt trận các cấp, cần thực hiện đúng như lộ trình đã đề ra và đạt hiệu quả cao. Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký của Ủy ban Trung ương MTTQVN Hầu A Lềnh mong Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

THANH THY

Chia sẻ bài viết