24/04/2024 - 05:49

Đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ:

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, xây dựng TP Cần Thơ thành đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại 

 

Hôm nay, ngày 24-4-2024, Đại hội đại biểu MTTQVN thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 chính thức khai mạc. Nhân dịp này, phóng viên Báo Cần Thơ phỏng vấn đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ. Đồng chí cho biết:

- Nhiệm kỳ 2019-2024, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Ủy ban MTTQVN các cấp trong thành phố và các tổ chức thành viên tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, để mở rộng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời, động viên nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Điểm nổi bật là Ủy ban MTTQVN thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQVN” với nhiều hình thức: thông qua sinh hoạt lệ các chi tổ hội; tổ chức hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề; phối hợp cơ quan báo, đài của thành phố thực hiện các chuyên trang, chuyên đề; đăng tin, bài thông qua mạng xã hội… Từ đó, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân.

Mặt trận các cấp quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những băn khoăn trong đời sống, sản xuất, kinh doanh… của các tầng lớp nhân dân để kịp thời phản ánh, đề xuất với Đảng, chính quyền có những giải pháp sát hợp, nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

* Trong thành tựu chung đó, việc triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào lớn do Mặt trận phát động đạt những kết quả nổi bật gì, thưa đồng chí?

- Một trong những cuộc vận động lớn, tiêu biểu của Mặt trận là “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã thật sự lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Mặt trận các cấp thành phố phối hợp các tổ chức thành viên vận động nhân dân hiến đất, góp công xây dựng kết cấu hạ tầng; tham gia phát triển kinh tế tập thể, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, chấp hành pháp luật, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, khuyến học khuyến tài, chăm sóc sức khỏe nhân dân...

Qua đó, từng bước làm thay đổi diện mạo đô thị và nông thôn, cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững của thành phố. Đến nay, thành phố có 31/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 5/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 4 huyện đều được công nhận đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 47/47 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Mặt trận các cấp thành phố đã phối hợp vận động hơn 620 tỉ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội; vận động quỹ “Vì người nghèo” hơn 120 tỉ đồng; xây dựng và sửa chữa 2.819 căn nhà Đại đoàn kết; xây dựng hàng trăm công trình phúc lợi, giúp đỡ hàng ngàn gia đình phát triển sản xuất…; hằng năm, vận động, hỗ trợ hơn 120.000 suất quà Tết. Nỗ lực trên đã góp phần cùng thành phố đưa tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới) toàn thành phố cuối năm 2023 giảm còn dưới 0,21%. Đặc biệt, trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, Ủy ban MTTQVN các cấp trong thành phố đã vận động tiền mặt và hiện vật với tổng trị giá 213 tỉ đồng kịp thời hỗ trợ công tác phòng, chống dịch, chăm lo đời sống người dân bị ảnh hưởng dịch.

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố đã phát động hệ thống Mặt trận các cấp trong thành phố và các tổ chức thành viên đăng ký thực hiện 178 các công trình, phần việc, như: xây dựng nhà Đại đoàn kết, chăm lo an sinh xã hội, xây dựng cầu đường giao thông… với tổng trị giá hơn 101 tỉ đồng. Nổi bật, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố chủ trì phối hợp tổ chức chuỗi sự kiện: chương trình Đi bộ “đồng hành vì người nghèo” với sự tham gia của hơn 5.000 người, qua đó vận động đóng góp quỹ “Vì người nghèo” thành phố hơn 17 tỉ đồng; chương trình Giao lưu văn nghệ “Nối vòng tay lớn” trao tặng 116 căn nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế cho 20 hộ nghèo với tổng số tiền 6 tỉ đồng...

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được Mặt trận các cấp trong thành phố phối hợp thực hiện hiệu quả, với nhiều hoạt động thiết thực như: các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức xúc tiến thương mại các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP; các chương trình quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa; đưa hàng Việt về nông thôn, khu đông dân cư để phục vụ nhân dân…

Trong phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong thành phố tuyên truyền, phát huy sức sáng tạo trong các doanh nghiệp, viện, trường, đoàn thể, lực lượng vũ trang, y tế... Trong nhiệm kỳ, Mặt trận phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ thành phố giới thiệu 13 công trình sáng tạo khoa học công nghệ để Trung ương xét chọn đăng Sách vàng sáng tạo Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng các gương điển hình tiêu biểu có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển TP Cần Thơ giai đoạn 2004-2024.

* Thưa đồng chí, về vai trò, chức năng tham gia giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân trong nhiệm kỳ qua được thể hiện ra sao?

- Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tiếp tục được chú trọng; việc tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tiếp xúc cử tri cũng như tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, theo dõi việc trả lời của các ngành, các cấp qua từng kỳ họp chất lượng được nâng lên và hiệu quả. Mặt trận các cấp tham gia góp ý 2.436 dự thảo văn bản; thực hiện 1.109 cuộc giám sát với 40 nội dung; tổ chức 586 hội nghị phản biện xã hội. Nhiều nội dung giám sát, phản biện xã hội đã mang lại nhiều kết quả tích cực, qua đó kịp thời khắc phục những bất cập, tạo sự đồng thuận và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hành động của Đại hội đại biểu MTTQVN thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Những kết quả trong hoạt động của Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của Mặt trận trong phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng TP Cần Thơ phát triển văn minh, hiện đại.

* Thưa đồng chí, để phát huy mạnh mẽ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng TP Cần Thơ phát triển, tại đại hội sẽ tập trung bàn bạc những nội dung trọng tâm nào nhằm đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác Mặt trận TP Cần Thơ trong giai đoạn mới?

- Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQVN thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 quyết tâm nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQVN TP Cần Thơ; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Mặt trận, xây dựngTP Cần Thơ văn minh, hiện đại.

Mặt trận các cấp trong thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục làm nòng cốt để tập hợp, đoàn kết, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền; phát huy dân chủ, góp phần tạo đồng thuận xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tổ chức và phương thức tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư; phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thành viên và các hội đồng tư vấn, ban tư vấn; xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Mặt trận thành phố xác định các khâu đột phá là: (1) Phát huy dân chủ, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội; (2) Tăng cường huy động nguồn lực thực hiện hiệu quả phong trào “xóa nhà tạm, nhà dột nát”, sớm hoàn thành xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, tiến đến hỗ trợ tạo sinh kế cho hộ nghèo thoát nghèo bền vững; (3) Tập trung xây dựng khu dân cư “Tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”.

Ủy ban MTTQVN các cấp trong thành phố sẽ cố gắng thực hiện tốt vai trò hiệp thương, phối hợp hành động, xác định nội dung chủ trì để từng thành viên Mặt trận hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029, nâng cao uy tín, vai trò của Mặt trận…

* Xin cảm ơn đồng chí. Chúc Đại hội đại biểu MTTQVN thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 thành công tốt đẹp!

NGỌC QUYÊN (thực hiện)

Chia sẻ bài viết