24/09/2014 - 20:44

VĨNH THẠNH

Phát huy hiệu quả mô hình cải cách hành chính một cửa điện tử

(CT)- Theo UBND huyệnVĩnh Thạnh, từ đầu năm đến nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Vĩnh Thạnh theo mô hình “Một cửa hiện đại” đã tiếp nhận 8.817 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực đất đai, tư pháp - hộ tịch, xây dựng, môi trường... Qua đó có 281 hồ sơ giải quyết trước hẹn, đạt tỉ lệ 3,2%; 8.380 hồ sơ đúng hẹn, đạt tỷ lệ 96,8%; 156 hồ sơ đang giải quyết... Ở cấp xã, tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết là 1.892 hồ sơ, trong đó có 55 hồ sơ giải quyết trước hẹn, chiếm tỷ lệ 3,1%; 1.712 hồ sơ đúng hẹn, chiếm tỷ lệ trên 96%; 120 hồ sơ đang giải quyết... Đạt kết quả trên là nhờ các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ huyện đến xã, thị trấn được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, tạo thuận lợi trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho nhân dân. Bên cạnh đó, huyện Vĩnh Thạnh còn bố trí cán bộ phụ trách tiếp nhận, giải quyết hồ sơ phù hợp chuyên môn, kiến thức; đầu tư 500 triệu đồng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức như: tin học, văn thư lưu trữ, kỹ năng xử lý tình huống, sử dụng phần mềm một cửa...

Từ nay đến cuối năm 2014, huyện Vĩnh Thạnh sẽ xúc tiến đầu tư xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với một số lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình cải cách hành chính.

H.V

Chia sẻ bài viết