23/06/2022 - 15:44

Phát động thi đua “Chuyển đổi số đến năm 2025” 

(CT) - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường vừa ký ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số đến năm 2025”.

Người dân bấm số tại kiosk lấy số thứ tự giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa UBND huyện Phong Điền.​

Phong trào được triển khai từ năm 2022 đến 2025; trong đó, tập trung phát triển chính quyền số nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước dựa trên môi trường số, giúp việc chỉ đạo điều hành của các cấp lãnh đạo được nhanh chóng, thuận lợi, tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức. Đồng thời, tập trung phát triển kinh tế số thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giúp tăng năng suất lao động, góp phần phát triển kinh tế thành phố; phát triển xã hội số hỗ trợ người dân có cơ hội tiếp cận dịch vụ công, đào tạo, tri thức.

Đối tượng tham gia phong trào thi đua là các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, UBND cấp huyện, cấp xã, các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố. Đối với cá nhân, gồm: cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đơn vị, địa phương có thành tích tiêu biểu trong thực hiện công tác chuyển đổi số. UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện xây dựng kế hoạch tổ chức phát động thi đua và triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tin, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết