04/06/2013 - 20:52

AN GIANG

Phát động chiến dịch thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật và túi ni lông cũ

Nhân Ngày môi trường thế giới, tỉnh An Giang triển khai các hoạt động thiết thực như: Đổi túi tự hủy mới lấy túi ni lông cũ; đổi túi ni lông cũ lấy sách, bút tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và phát động chiến dịch thu gom, xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh...

Tại 5 chợ trung tâm trên địa bàn tỉnh, gồm: Long Xuyên, Châu Đốc, Tân Châu, Tịnh Biên, Phú Tân, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Thương mại tổ chức 5 điểm đổi túi tự hủy mới lấy túi ni lông cũ, trong đó vận động các đoàn viên thanh niên thuộc các sở, ban, ngành, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, tham gia làm tình nguyện viên thực hiện đổi túi ni lông cũ lấy túi ni lông mới tự hủy vào các ngày thứ bảy của Tháng hành động vì môi trường ( từ ngày 5-6-2013 đến ngày 5-7-2013), với khối lượng túi tự hủy là 3.000 kg sẽ được phát cho tiểu thương tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại.

Sở Tài nguyên và Môi trường còn phối hợp với ngành giáo dục tổ chức đổi túi ni lông cũ lấy sách, bút tại các trường tiểu học, trung học cơ sở của huyện Phú Tân, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các em học sinh về tác hại của túi ni lông khó phân hủy, tồn lưu trong môi trường; tác hại của túi ni lông đối với sức khỏe và môi trường sinh thái, giúp các em học sinh có ý thức hơn và hành động tích cực vì môi trường. Dự kiến, khối lượng túi ni lông được thu gom, xử lý là 15 tấn. Thời gian thực hiện từ tháng 6 đến tháng 9-2013.

VƯƠNG THOẠI TRUNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết