23/07/2017 - 17:32

Phấn đấu đến năm 2030, du lịch Cần Thơ thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn

(CT)- UBND TP vừa ban hành Kế hoạch 110/KH-UBND Thực hiện Chương trình số 21-CTr/TU ngày 12-5-2017 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16-01-2017 của Bộ Chính trị “Về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”.

Theo đó, mục tiêu chung là phấn đấu đến năm 2020, đưa du lịch TP Cần Thơ cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội. Phấn đấu đến năm 2030, du lịch TP Cần Thơ thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, là động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Thành phố cũng đề ra mục tiêu cụ thể, về lượng khách tham quan, đến năm 2020, thu hút 8 triệu lượt khách tham quan, du lịch; trong đó, khách quốc tế đạt 940.000 lượt; tăng trưởng bình quân 10%/ năm. Về lượng khách lưu trú, đến năm 2020, thu hút 450.000 lượt khách du lịch quốc tế, tăng trưởng bình quân 15%/ năm; thu hút 2 triệu lượt khách du lịch nội địa, tăng trưởng bình quân 8%/ năm. Về tổng doanh thu từ du lịch, đến năm 2020, phấn đấu đạt 3.150 tỉ đồng, tăng trưởng bình quân 16%/ năm. Đến năm 2020, tạo việc làm cho khoảng 39.300 lao động; số lượng lao động qua đào tạo chuyên môn về du lịch đạt 80%.

Thành phố cũng đã đề ra các nhóm giải pháp trọng tâm để thực hiện mục tiêu trên. Cụ thể: đổi mới, nâng cao nhận thức, tư duy về phát triển du lịch; cơ cấu lại ngành du lịch đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững theo qui luật của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; hoàn thiện thể chế, chính sách; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch; tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch; phát triển nguồn nhân lực du lịch; tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch; đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch.   

P.V

Chia sẻ bài viết