27/04/2011 - 08:17

Phiên họp thứ 39 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phân bổ, sử dụng nguồn vượt thu, dự toán chi phải góp phần thực hiện mục tiêu ngăn chặn lạm phát, hạn chế chi tiêu công

* Cho ý kiến về dự án Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tiếp tục phiên họp 39, sáng 26-4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến bước đầu về dự án Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Theo Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là những loại phương tiện đặc biệt, có liên quan trực tiếp đến bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Hiện nay, việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ là rất rộng và phức tạp, liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là có liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng, quyền và lợi ích hợp pháp khác của nhân dân. Dự thảo Pháp lệnh gồm 6 Chương, 41 Điều, được xây dựng để đáp ứng yêu cầu về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và góp phần phát triển kinh tế đất nước, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, phù hợp với quy định hiện hành có liên quan.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, vấn đề khó nhất và lớn nhất trong xây dựng Pháp lệnh này là xác định mục tiêu ban hành và phạm vi điều chỉnh. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo báo cáo lại Chính phủ, xác định lại phạm vi điều chỉnh theo hướng thu hẹp lại, xây dựng, hoàn chỉnh lại Tờ trình để Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến.

Chiều 26-4, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiếp tục phiên họp thứ 39, thảo luận và cho ý kiến về phương án phân bổ, sử dụng nguồn vượt thu và dư dự toán chi ngân sách Trung ương năm 2010.

Về phương án phân bổ số vượt thu ngân sách Trung ương (NST.Ư) năm 2010, theo Tờ trình của Chính phủ, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2010 vượt 21,2% (97.670 tỉ đồng) so với dự toán, tăng 31.070 tỉ đồng so với số đã báo cáo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, trong đó thu NST.Ư vượt 48.584 tỉ đồng, thu ngân sách địa phương (NSĐP) vượt 49.086 tỉ đồng và số dư dự toán chi NST.Ư năm 2010 là 550 tỉ đồng.

Dự kiến, trong số vượt thu NST.Ư sẽ dành 8.260 tỉ đồng để giảm bội chi NSNN năm 2010; dành 10.000 tỉ đồng để tăng chi trả nợ; 10.000 tỉ đồng để chuyển nguồn đảm bảo cân đối NSNN năm 2011; thưởng vượt dự toán thu phân chia giữa NST.Ư và NSĐP; bổ sung kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai... Đáng lưu ý, Chính phủ đề nghị dành 1.050 tỉ đồng để mua bổ sung 102.000 tấn gạo dự trữ quốc gia do đã xuất cấp để cứu trợ nhân dân trong vùng bị thiên tai.

Theo Tờ trình của Chính phủ, phương án này đáp ứng được một số nhu cầu, nhiệm vụ đặt ra là giảm bội chi ngân sách nhà nước năm 2010 từ mức 6,2% GDP dự toán đầu năm xuống còn 5,6% GDP; đảm bảo nguồn trả nợ NSNN năm 2010 và có chuyển nguồn để đảm bảo cân đối NSNN năm 2011. Đồng thời, phương án này cũng đã bổ sung kinh phí để thực hiện các chính sách, chế độ đã ban hành; hỗ trợ đầu tư cho các địa phương trọng điểm thu; hỗ trợ các địa phương có khó khăn thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai; bổ sung kinh phí đảm bảo an sinh xã hội và một số nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh...

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhận định, việc Chính phủ trình số tăng thu và số dư dự toán chi NST.Ư là đúng quy trình, thủ tục và quy định của Luật Ngân sách nhà nước, tuy thời gian trình là chậm so với quy định. Báo cáo nhất trí với nhiều nội dung mà Chính phủ trình, song đề nghị dành thêm khoản vượt thu (10.000 tỉ đồng so với 8.260 tỉ đồng theo dự kiến của Chính phủ) để giảm tiếp bội chi nhằm đối phó hiệu quả hơn với tình trạng lạm phát và tiến nhanh hơn tới mục tiêu giảm dần bội chi ngân sách.

Một số thành viên UBTVQH đồng tình với việc mua thêm lương thực dự trữ, nhưng lưu ý Chính phủ mua vào thời điểm thích hợp để có giá hợp lý.

Kết luận về vấn đề này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên nhấn mạnh, việc phân bổ, sử dụng nguồn vượt thu, dư dự toán chi phải góp phần thực hiện mục tiêu ngăn chặn lạm phát, hạn chế chi tiêu công; đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng giữa các địa phương. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đồng ý với việc bù giảm thu ngân sách địa phương từ nguồn vượt thu NST.Ư; song cho rằng chỉ nên dành một nửa số kinh phí mà Chính phủ dự kiến để mua thêm gạo dự trữ. Phần còn lại dành để giảm bội chi, hỗ trợ cho lĩnh vực quốc phòng, hỗ trợ các địa phương có khó khăn thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý các công trình đê điều, kè cống bị hư hỏng do lũ bão...

Trước đó, cùng trong buổi chiều, UBTVQH đã xem xét việc thành lập thêm 4 đơn vị Kiểm toán Nhà nước (KTNN) khu vực, 1 đơn vị KTNN chuyên ngành và giao chỉ tiêu biên chế đến năm 2012 cho KTNN, theo đề nghị của KTNN.

THANH HÒA-PHÚC HẰNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết